Merken en landen

Veel gestelde vragen (FAQ)

Hieronder vind je veel gestelde vragen in diverse categoriën. Klik op een knop om direct naar die categorie te springen.

FAQ Passieve Brandwerendheid

Veelgestelde vragen & antwoorden over brandwerend afdichten.

Passieve brandwerende afdichting wordt in muren en vloeren van een constructie geïnstalleerd om stabiliteit te bieden en het gebouw op te delen in compartimenten met beheersbare risico's. Deze compartimenten zijn speciaal ontworpen om de uitbreiding en verspreiding van brand te beperken, zodat mensen binnen veilig kunnen ontsnappen en brandweerlieden beter beschermd kunnen worden. De bescherming wordt geboden door materialen die in het gebouw zijn verwerkt of eraan worden toegevoegd om de brandwerendheid te vergroten.

Actieve brandbeveiliging omvat acties die worden ondernomen om een brand te blussen, terwijl passieve brandbeveiliging helpt voorkomen dat brand ontstaat en als er toch brand is, voorkomt dat het vuur zich verspreidt.

Brandgedrag verwijst naar specifieke materialen die bijdragen aan brand, terwijl brandweerstand aangeeft hoe goed een systeem of product bestand is tegen penetratie en temperatuurstijging in een volledig ontwikkelde brandsituatie. Brandgedrag wordt getest volgens EN 13501-1 en brandweerstand volgens EN 13501-2. Het Bostik Fire Protect assortiment is gericht op brandweerstand.

Doorvoerafdichtingen zijn passieve brandbeveiligingssystemen die zijn ontworpen om de brandwerendheid van een bouwelement (muur of vloer) te behouden op plaatsen waar leidingen, kabels of kabelgoten doorheen gaan.

Intumescerende producten zetten uit bij brand om gaten op te vullen en het brandcompartiment te herstellen. Ze doven de brand niet, maar voorkomen verdere verspreiding.

Nee, leidingen en kabels moeten brandwerend worden gemaakt met specifiek geteste opschuimende producten. Brandvertragend PU-schuim wordt meestal gebruikt voor het afdichten van lege doorvoeringen. Bostik raadt het gebruik van Intumescent Pipe Collars of Pipe Wraps aan om de integriteit van muur en vloer bij brand te behouden.

Bostik biedt oplossingen voor het afdichten van lineaire voegen, gaten en leidingdoorvoeringen. Het aanbod omvat verschillende producten zoals acrylaatkitten, siliconenkitten, hybride kitten, PU-schuim, afdichtingsputty, brandwerende coating, mortel en steenwolplaat en opschuimende producten zoals brandmanchetten, brandhulzen en coatings.

Ja, Bostik heeft gecertificeerde brandwerende producten voor toepassing in en op Cross Laminated Timber (CLT) constructies. Het assortiment is volledig getest en gecertificeerd voor CLT-toepassingen, waarmee Bostik de eerste leverancier op de Beneluxmarkt is met een dergelijk assortiment. Cross Laminated Timber is een innovatief houtbouwproduct dat sterke en massieve elementen biedt als vervanging voor metselwerk of beton.

De Bostik Fire Protect producten zijn getest volgens Europese normen EN 1366-3 & EN 1366-4 en geclassificeerd volgens EN 13501-2.

Ja, het merendeel van onze geteste producten is geclassificeerd als brandklasse B (weinig brandstof en zeer lage bijdrage aan brand, maar kan flashover veroorzaken).

Ja, de meeste producten zijn getest op luchtgeluidsisolatie volgens ISO 10140-2:2010.

Bostik heeft alle certificaten transparant op de website staan. Hiermee kun je zelf een basisoplossing samenstellen en met behulp van de certificaten de definitieve oplossing bepalen. De certificaten zijn te vinden op de productpagina's.

Passieve brandwerende systemen vereisen over het algemeen weinig onderhoud, maar het is belangrijk om ze regelmatig te inspecteren om ervoor te zorgen dat ze niet beschadigd of aangetast zijn door bouwwerkzaamheden of andere factoren.

Ja, er zijn producten en systemen beschikbaar die ontworpen zijn om achteraf te worden geïnstalleerd in bestaande gebouwen. Het is echter belangrijk dat deze installatie correct wordt uitgevoerd om de effectiviteit te waarborgen.

De duur van de bescherming die passieve brandwerende systemen bieden, wordt uitgedrukt in brandweerstandsklassen en kan variëren van 30 minuten tot meer dan 120 minuten, afhankelijk van het specifieke product en systeem dat is geïnstalleerd. Deze klassen worden bepaald door gestandaardiseerde brandtesten.

Hoewel sommige passieve brandwerende producten eenvoudig te gebruiken zijn, wordt professionele installatie sterk aanbevolen om te verzekeren dat de systemen correct werken in geval van brand. Onjuiste installatie kan de effectiviteit van het systeem ernstig verminderen.

Passieve brandwerende systemen worden getest in gecontroleerde omgevingen volgens internationale normen zoals EN 1366-3 (voor doorvoeringen) & EN 1366-4 (voor lineaire voegen). Ze worden blootgesteld aan hitte en vlammen om hun brandweerstand te beoordelen, waarna ze een classificatie krijgen volgens bijvoorbeeld EN 13501-2.

De basisprincipes van passieve brandwerendheid zijn gelijk voor zowel verticale als horizontale voegen, maar de specifieke producten en installatiemethoden kunnen verschillen vanwege de oriëntatie en de zwaartekrachtinvloeden.

De keuze van het juiste product hangt af van verschillende factoren, zoals de brandweerstandsklasse die vereist is, het type en de grootte van de voeg of doorvoering, en de materialen waarmee de voeg of doorvoering is gemaakt. Raadpleeg technische specificaties en certificaten of neem contact op met een specialist.

'Integriteit' verwijst naar het vermogen van een constructie om te voorkomen dat vlammen en hete gassen erdoorheen gaan, terwijl 'isolatie' betrekking heeft op het vermogen om de temperatuurstijging aan de niet-brandzijde te beperken. Beide zijn belangrijke aspecten van de brandweerstand van een systeem.

FAQ Luchtdicht Bouwen

Veelgestelde vragen & antwoorden over luchtdicht afdichten.

Luchtdichtheid wil zeggen dat alle constructieve bouwelementen en doorvoeringen voldoen aan de voorschriften van luchtdicht bouwen. Om een comfortabel binnenklimaat te behouden en energie te besparen, is het essentieel ervoor te zorgen dat er geen warme lucht ontsnapt naar buiten of koude buitenlucht het gebouw binnenkomt.

Het verschil tussen "luchtdicht dampdicht" en "luchtdicht dampopen" heeft te maken met hoe materialen omgaan met lucht en vocht.

 • Luchtdicht dampdicht: Dit betekent dat het materiaal geen lucht en geen waterdamp doorlaat. Het is helemaal afgesloten, dus er kan geen lucht in of uit en ook geen vocht.
 • Luchtdicht dampopen: Dit materiaal laat nog steeds geen lucht door, maar het kan wel waterdamp doorlaten. Dat betekent dat vocht van binnen naar buiten kan ontsnappen. Dit is goed voor de ventilatie en voorkomt vochtproblemen binnen een gebouw.

Dus, kort gezegd: beide laten geen lucht door, maar bij "dampopen" kan vocht wel ontsnappen en bij "dampdicht" niet.

Luchtdichtheid wordt gemeten met een blowerdoortest. Een grote ventilator creëert een drukverschil (50Pa) tussen de binnen- en buitenkant van het huis via de voordeur. Hiermee kan het luchtverliesresultaat worden bepaald.

Luchtlekken kunnen worden opgespoord met blowerdoortests, thermografische scans en ultrasone tests. Rooktests en geluidstests kunnen ook helpen bij het identificeren van lekken in de buitenschil.

Luchtdicht bouwen is van essentieel belang voor de energieprestatie van een gebouw. Het minimaliseert ongewenste luchtinfiltratie, wat resulteert in lagere stookkosten en een vermindering van CO2-uitstoot. Bij aanzienlijk luchtverlies wordt het moeilijk om de woning op temperatuur te houden, vooral bij gebruik van lage temperatuursverwarming zoals een warmtepomp.

Slechte luchtdichtheid kan leiden tot hogere energiekosten, tocht, oncomfortabele temperatuurschommelingen, vochtproblemen en zelfs schade aan de constructie door condensatie. Het vermindert de effectiviteit van isolatiematerialen.

Nee, luchtdicht bouwen veroorzaakt geen probleem met ventilatie op zich. Ventilatie van een gebouw vereist een afzonderlijk en zorgvuldig ontworpen plan om te zorgen voor voldoende luchtverversing en het behoud van goede luchtkwaliteit binnenshuis.

Voor luchtdicht bouwen worden verschillende materialen en technieken gebruikt. Binnen Bostik en Zwaluw hebben we hiervoor speciale tapes, kitten,  afdichtingsbanden en flexibele PU-schuimen die geen lucht doorlaten. Verschillen zijn er tussen dampopen, dampremmende en dampdichte producten. De positie waar het product gebruikt wordt, geeft aan of het dampopen, dampremmend of dampdicht moet zijn.

Ja, in de Benelux-landen (België, Nederland, Luxemburg) zijn er bouwvoorschriften die minimumeisen stellen aan de luchtdichtheid van nieuwe gebouwen of grote renovaties om energie-efficiëntie te waarborgen. Deze eisen kunnen per land en regio verschillen, maar over het algemeen worden ze vastgesteld om te voldoen aan de Europese richtlijnen en normen voor energieprestaties van gebouwen. Binnen de Benelux geldt dat alle constructieve aansluitingen luchtdicht afgewerkt moeten zijn.

De luchtdichtheid van een bestaande woning kan worden verbeterd door naden en kieren te dichten, ramen en deuren beter af te sluiten, en indien nodig, de isolatie te upgraden.

De sD-waarde staat voor de mate waarin een product dampdoorlatend is, uitgedrukt in meters (m).

De lambdawaarde, aangeduid als λ-waarde, geeft de warmtegeleiding van een materiaal aan in W/mK. Hoe hoger de waarde, hoe beter de warmte wordt geleid en dus hoe minder het materiaal isoleert. Of hoe lager de waarde, hoe beter het materiaal isoleert.

Bostik biedt diverse producten onder de merknaam Zwaluw® die geschikt zijn voor luchtdichte projecten, waaronder lijmen, kitten, PU-schuimen, compressietapes en tapes. Het Zwaluw Luchtdicht Bouwen assortiment van Bostik is een one-stop-shop voor luchtdichte oplossingen.

Aanvankelijk kan luchtdicht bouwen iets meer kosten vanwege de extra materialen en aandacht voor detail. Echter, op langere termijn zullen de energiebesparingen en het verhoogde comfort deze initiële investering ruimschoots compenseren. In nieuwbouwprojecten is Luchtdicht Bouwen verplicht.

FAQ Gevelplaatverlijming

Vragen & antwoorden over het verlijmen van gevelplaten.

Een gordijngevel, ook wel vliesgevel genoemd, is een niet-dragende gevel of een afscheiding tussen de binnen- en buitenkant van een gebouw. Een geventileerde voorzetgevel is een gevelsysteem waarbij ventilatie achter de bekleding zorgt voor waterafvoer en verdamping. Dit systeem biedt diverse voordelen, zoals ontwerpflexibiliteit, minder condensatie, effectieve waterafvoer, thermische isolatie door ventilatie, vermindering van warmte/koudeoverdracht, geluidsisolatie en structurele bescherming. Lees hier meer over zo'n gevelsysteem.

Een belangrijk onderdeel van een gevelsysteem is de draagconstructie die de gevelbeplating moet dragen en de windbelasting moet weerstaan. Bij zowel mechanische bevestiging als verlijming van gevelplaten is de kwaliteit van de draagconstructie cruciaal voor duurzaamheid. Een vlakke draagconstructie is essentieel voor een strakke gevel. De draagconstructie kan van bijvoorbeeld hout of aluminium gemaakt worden en bestaat uit:

 • Draagconstructie (verticaal en eventueel horizontaal regelwerk); draagprofielen voor de bevestiging van de gevelplaten.
 • Isolatiemateriaal; wordt eventueel tussen het horizontale regelwerk aangebracht.
 • Vochtkerende/dampdoorlatende folie; voorkomt vochtinfiltratie en beschermt het isolatiemateriaal.

Belangrijke aspecten zijn:

 • De juiste afmeting: Het regelwerk moet dik genoeg zijn voor ventilatie achter de gevelbekleding en breed genoeg voor lijm en foamtape hechting. We adviseren een minimale afmeting voor houten of aluminium verticaal regelwerk van 45 mm voor tussen- en eindregels en 95 mm voor regels ter plaatse van voegnaden.
 • Vlakheid: Monteer het regelwerk in één lijn voor esthetiek en om variaties die leiden tot verschillende lijmrildiktes of spanningen te voorkomen. Controleer de vlakheid vóór applicatie; maximaal 2 mm afwijking is toegestaan. Registreer dit voor de Wkb.

Lees hier meer over de draagconstructie en de eisen die eraan worden gesteld.

Bij het verlijmen van gevelplaten wordt gebruikgemaakt van een volledig lijmsysteem. Dit lijmsysteem omvat alle behandelingen en materialen die noodzakelijk zijn voor een goede verlijming van de gevelplaat. De samenstelling van het lijmsysteem is afhankelijk van de gebruikte materialen (merk en type gevelplaat en draagconstructie). Kijk in de lijmwijzer om de perfecte combinatie voor jouw merk en type gevelplaat en draagconstructie te vinden.

Paneltack lijmwijzer en productinformatie

Het weer heeft zeker invloed op de verlijming van gevelplaten. Gevelplaten verlijmen kan alleen als het droog is, niet mistig, de buitentemperatuur tussen +5°C en +30°C is en er geen harde wind staat.

Is er geen sprake van regen, vorst of harde wind, dan is het weer geschikt om gevelpanelen te monteren. Maar controleer wel vooraf de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid (RV) op het moment van montage. Met die gegevens bereken je het dauwpunt. Is de relatie tussen de temperatuur en de RV zo dat je beneden het dauwpunt komt (zie de tabel), dan moet je wachten met de montage. Door het bereiken van het dauwpunt kan op het regelwerk en op de gevelplaat een waterfilm (dauw) liggen en dat zou een goede hechting van de primer en de lijm nadelig beïnvloeden. Controleer in de dauwpunttabel of de buitentemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid zo zijn dat je kunt verlijmen. 

Dauwpunttabel gevelplaatverlijming

We helpen je graag met advies en praktische kennis. Hier is alvast een beknopte checklist van zaken waar je rekening mee moet houden bij gevelplaatmontage:

 • Deskundigheid vereist: Zorg dat je over de juiste kennis beschikt. Wij helpen je hier graag bij. 
 • Geventileerd systeem: Je hebt te maken met een geventileerd systeem. Dit betekent dat lucht achter de panelen moet kunnen blijven stromen. Informeer de betrokken partijen dat de gevelplaten niet aan de boven- of onderzijde mogen worden afgesloten. Eén van de meest voorkomende probleemveroorzakers is een gevelsysteem dat door bijvoorbeeld een dakrandafwerking of door straatwerk wordt 'afgesloten'.
 • Kwaliteit van de verlijming is moeilijk controleerbaar: Het is moeilijk te zien of een gevelplaat goed verlijmd is, omdat de bevestiging onzichtbaar aan de achterzijde van de gevelplaat zit. Weet daarom hoe je correct verlijmt, zodat je kunt vertrouwen op een perfect resultaat!
 • Weersomstandigheden: Gevelplaten verlijmen kan alleen als het droog is, niet mistig, de buitentemperatuur tussen +5°C en +30°C is en er geen harde wind staat.
 • Dauwpunt: Controleer in de dauwpunttabel of de buitentemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid zo zijn dat je kunt verlijmen. Bij onjuiste condities kan er sprake zijn van dauw/condens op de materialen.
 • Juiste opslag van materiaal: Regelwerk en gevelplaten moeten droog worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte. Vervorming als gevolg van weersinvloeden of transportbeschadigingen moeten worden voorkomen.
  Het lijmsysteem bewaar je droog en vorstvrij. De lijm moet voor het verwerken een minimumtemperatuur van +5°C te hebben.
 • Controleer altijd: 
  - Is de draagstructuur voldoende stevig?
  - Is de ventilatievoorziening voldoende?
  - Is het regelwerk vlak, stevig en op de juiste plaatsen aangebracht?
  - Is het vochtgehalte van houten regelwerk lager dan 18%?
  - Zijn de gevelplaten vlak en onbeschadigd?
  - Is de maximale plaatafmeting voor verlijming van dit type plaat in acht genomen?
 • Primer: Aanbrengen van een primer is belangrijk voor een goede hechting van de lijm. Zorg dat je de droogtijd van de primer respecteert. Zorg dat geprimerde oppervlakken niet meer kunnen vervuilen. Is er toch sprake van vervuiling, neem dan contact op met Bostik voor advies. Breng nooit een tweede laag primer aan. 
 • Positie van foamtape en lijm: De foamtape zit altijd aan de 'buitenkant' van je regelwerk. Zo kan de lijm nooit in de voegen komen.
 • Open-tijd van de lijm: Respecteer de open-tijd van de lijm. Die is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de luchtvochtigheid. Voorkom dat zich een huid kan vormen op de lijmril. Bij kamertemperatuur en 50% relatieve luchtvochtigheid is de open-tijd vastgesteld op 10 minuten. Binnen die tijd moet je de plaat bevestigen.

Bekijk de uitgebreide verwerkingsinstructies per paneelsoort op de productpagina's van de Paneltack lijmen.

Paneltack producten

Ja, een primer zorgt voor een betere hechting van de lijm. Zorg dat de ondergrond schoon en vetvrij is voordat je de primer aanbrengt en respecteer de droogtijd. Voordeel van het Paneltack-systeem is dat tussenstappen, zoals droogwrijven niet nodig zijn. Kijk in de lijmwijzer welke combinatie van primer en lijm de optimale hechting voor jouw paneel garandeert. 

LIJMWIJZER GEVELPLAATVERLIJMING

Als er een huid op de lijmril is gevormd, is de open-tijd verstreken. Verwijder de oude lijm en breng nieuwe aan binnen de juiste open-tijd. Volg altijd nauwkeurig de verwerkingsinstructies op. Die vind je op de productpagina's van de lijmen, voor verschillende paneelsoorten. 

PRODUCTEN PANELTACK

De mogelijkheid om lucht te laten circuleren is van het grootste belang in een geventileerd gevelsysteem. Voorkom dat een dakrandafwerking of straatwerk het gevelsysteem ‘afsluit'.

Voor een duurzame constructie is het noodzakelijk om voldoende ventilatie achter, boven en onder de gevelplaten te hebben. Deze ventilatie zorgt ervoor dat:

 • De draagconstructie kan drogen, waardoor aantasting van hout (houtrot) of corrosie van metaal wordt voorkomen.
 • Grote temperatuurverschillen tussen de voor- en achterzijde van de gevelplaat worden vermeden (hete lucht achter de panelen kan weg). Dit is belangrijk, omdat bijvoorbeeld sommige typen vezelcementplaat gevoelig zijn voor kromtrekken door temperatuurverschillen.

De afstand tussen de achterkant van de gevelpanelen en de achterstructuur moet zodanig zijn dat een ademende gevel ontstaat (een luchtspouw van minimaal 20 mm).

Een ventilatieopening onder- en bovenaan het gevelsysteem is essentieel om een goede ventilatie te borgen (ten minste 20 cm²/m¹ bij gevelhoogtes tot 1 m en ten minste 50 cm²/m¹ bij gevelhoogtes boven 1 m.). 

Kennisartikel 'Wat is een geventileerd gevelsysteem?'

De bevestiging van de gevelplaten moet zodanig worden uitgevoerd, dat er een voeg ter plaatse van de onderlinge plaataansluitingen wordt vrijgehouden. Dit zorgt ervoor dat de werking van de platen als gevolg van temperatuurschommelingen en/of vocht kan worden opgevangen. Zo voorkom je dat platen tegen elkaar ‘stuiken’ en vervormen. Raadpleeg voor meer informatie de voorschriften van de gevelplaat-producent. Om praktische en esthetische redenen wordt in de praktijk vaak met een voegbreedte van 10 mm gewerkt. 

De voegen kunnen op verschillende manieren worden afgewerkt:

 • Een open voeg waarbij de houten regel is afgewerkt met de zwarte Primer SX Black of de aluminium regel met de zwarte Prep G Plus of kleurloze Primer Paneltack.
 • Een voegprofiel van geanodiseerd aluminium dat de voeg afdekt; dit heeft alleen een esthetische functie. Het profiel mag het uitzetten en krimpen van de panelen als gevolg van temperatuur- en vochtwisselingen niet belemmeren. Ook mag het profiel de ventilatie niet belemmeren en niet leiden tot plaatselijke vochtophoping.

Ook andere oplossingen zijn mogelijk, mits ze de ventilatie niet benadelen. Een open voeg verdient technisch gezien de voorkeur. Door de voegen open te laten, is er minder kans op vervuiling van de platen. Bovendien zorgen de open voegen voor extra ventilatieopeningen. Ook bij open voegen komt er maar weinig regen achter de plaat.

FAQ Beglazing

Veelgestelde vragen & antwoorden over beglazingskitten & accessoires.

Standaard worden kozijnen geleverd met glas met een voegmaat van ongeveer 4x4 millimeter. De voegmaat kan variëren afhankelijk van de grootte van het glasplaatprofiel. Gebruik altijd een PE celband als steunstaaf op de juiste diepte tussen 4-6 millimeter.

Kennisartikel 'Juiste uitvoering beglazingssysteem'

Ja, beglazingskitten zijn elastisch en UV-bestendig. Let op: siliconenkitten zijn niet overschilderbaar, terwijl hybride en acrylaatkitten dat wel zijn.

Je kunt gedeeltelijk renoveren door alleen de defecte kit te verwijderen en opnieuw aan te brengen. Het is echter aan te raden om de hele kit te vernieuwen voor een optimaal resultaat.

Kennisartikel 'Inspectie en onderhoud van kitvoegen'

Als je niet zeker weet welke kit is gebruikt, verwijder dan de oude kit en breng een nieuwe beglazingskit aan om compatibiliteitsproblemen te voorkomen.

Als je niet zeker weet welke kit is gebruikt, verwijder dan de oude kit en breng een nieuwe beglazingskit aan om compatibiliteitsproblemen te voorkomen.

Afhankelijk van de situatie kun je gebruikmaken van siliconenkit, acrylaatkit, PU-schuim, tochtstrips, of rubberen afdichtingen. Siliconenkit is flexibel en waterbestendig, terwijl acrylaatkit overschilderbaar is.

Je kunt dit controleren door op tocht te letten of door een rooktest (of blowerdoortest) uit te voeren. Bij een rooktest gebruik je een rookstift of -machine om te zien waar lucht ontsnapt.

Weerbestendige afdichting is bedoeld om water en lucht buiten te houden, terwijl thermische isolatie helpt om warmte binnen te houden en energie-efficiëntie te verbeteren.

Oude kit kun je verwijderen met een kitverwijderaar, een scherp mes of een speciale kitkrabber. Zorg ervoor dat het oppervlak schoon en droog is, voordat u nieuwe kit aanbrengt.

Dit hangt af van het type ondergrond en kit. Sommige ondergronden vereisen een primer voor een betere hechting. Raadpleeg de instructies van de fabrikant voor de beste resultaten.

Kennisartikel 'Kitvoegen op verschillende ondergronden'

Gebruik afplaktape om de randen af te bakenen en werk met een kitpistool voor een gelijkmatige aanbreng. Strijk de kit na het aanbrengen glad met een vochtige vinger of een kitstrijker.

FAQ Decoratie & Verf

Veelgestelde vragen & antwoorden over kitten & afwerken voor een strak interieur.

Nee, standaard hecht verf niet aan een siliconenkit. Je kunt wél siliconenkit overschilderen als je eerst een speciale primer gebruikt die hechting mogelijk maakt. Geef je project een nieuwe look door de kit te schilderen met de juiste voorbereiding en materialen!

Het is belangrijk om te onthouden dat dit een veelvoorkomend probleem is dat af en toe kan optreden. De scheurtjes en barstjes kunnen ontstaan doordat de acrylaatkit tijdens het uitharden krimpt als gevolg van de verdamping van water. Om dit te voorkomen, zorg je ervoor dat de acrylaatkit volledig is uitgehard voordat je gaat overschilderen. Op die manier kan de verf flexibel genoeg zijn om mee te bewegen met eventuele vervormingen, waardoor scheurtjes en barstjes worden voorkomen. Met de juiste voorbereiding en geduld kun je een mooi en duurzaam resultaat behalen.

Geen zorgen, het is normaal dat oplosmiddelhoudende verven een uithardingsvertraging vertonen bij het aanbrengen over hybride kit. Goede ventilatie kan helpen het droogproces te versnellen. Blijf positief en geef het wat extra tijd om volledig uit te harden!

Absoluut! Er zijn verschillende soorten kitten beschikbaar die speciaal ontworpen zijn om meteen overschilderbaar te zijn. Dit betekent dat je zonder vertraging verder kunt gaan met je schilderproject, wat zorgt voor een efficiëntere workflow en snellere voltooiing van je klus. Zo kun je snel genieten van het eindresultaat van je harde werk!

Door vulmiddelen en kitten van goede kwaliteit te gebruiken, ben je in staat om zelfs de meest hinderlijke scheuren en gaten met gemak te repareren. Zo verfraai je de woonruimte en bescherm je de muren en plafonds tegen verdere schade. Met een duidelijke handleiding en de juiste voorbereiding kun je een glad en perfect afgewerkt oppervlak creëren dat niet alleen stevig is, maar er ook nog eens fantastisch uitziet!

De uithardingstijd van standaard acrylaatkitten varieert afhankelijk van factoren zoals luchtvochtigheid, temperatuur en voegafmetingen. Over het algemeen kun je bij normale omstandigheden na 8-12 uur overschilderen, maar het is het beste om een dag te wachten voor het beste resultaat.

Hoewel het voor ons onmogelijk is om alle verven te testen met onze acrylaatkitten, kunt u gerust zijn als uw product het Bostik UCA logo draagt. Dit betekent dat u een kwaliteitsproduct van Bostik heeft dat specifiek getest is op compatibiliteit met de verfindustrie. Voor extra zekerheid raden we aan om altijd eerst een eigen testje uit te voeren.

Ja, je kunt bijna alle acrylaatkitten buiten gebruiken, ondanks dat ze op waterbasis zijn. Het is belangrijk om te weten dat ze vooral geschikt zijn voor gebruik tijdens lange droge periodes, omdat de kit langzaam kan oplossen bij aanhoudende regenval.

Nee, dat is niet mogelijk. Acrylaatkitten hebben niet dezelfde bewegingsopname als een (elastische) beglazingskit en worden daarom ook nooit gecertificeerd met een CE-markering voor beglazingsdoeleinden (CE EN 15651-2). Kijk bij de speciale kitten voor beglazing voor een geschikte kit. 

Een acrylaatkit is zeer elastisch met een maximale bewegingsopname van 12,5%. Dit betekent dat het continu een beweging tot 12,5% kan absorberen. Als de voeg meer speling nodig heeft, kan de acrylaatkit uiteindelijk scheuren, hoewel dit pas na maanden zichtbaar kan worden. In dat geval is het verstandig om over te stappen naar een hybride kit, die een hogere bewegingsopname biedt en overschilderbaar is.

Alhoewel acrylaatkitten in de praktijk uitstekend overschilderbaar zijn met oplosmiddelhoudende (alkydhars) en watergedragen (acrylaat dispersie) verfsystemen, is het niet uitgesloten dat de verflaag op de kitvoeg barst- of craquelévorming gaat vertonen. De belangrijkste oorzaak is het te snel overschilderen van de acrylaatvoeg. Is de acrylaatvoeg nog niet geheel uitgehard, dan zal na het overschilderen nog water uit de kitvoeg verdampen waardoor de voeg iets zal krimpen. Hoe minder elastisch vervormbaar de verflaag, hoe eerder barst- of craquelévorming ontstaat. Ook harde, brosse verflagen kunnen gaan barsten, omdat zij de vervorming van de kitvoeg niet kunnen opvangen. Uit onderzoek is bovendien gebleken dat hooggevulde dispersieverven voor binnentoepassing gevoeliger zijn voor barst- of craquelévorming.

Naast de verf, kan ook een te lage ondergrondtemperatuur bij applicatie barst- of craquelévorming in dispersieverven veroorzaken. Dispersieverven hebben vaak een minimale temperatuur van ca. +7°C nodig om een goede filmvorming te krijgen. Wordt een (beglazings)voeg aan de binnenzijde van een kozijn in de winter overschilderd met een dispersieverf, dan kan de oppervlaktetemperatuur van de kitvoeg door het directe contact met het koude glas lager zijn. Ook als de temperatuur binnen hoger is. Ten slotte is het raadzaam om eventuele zeepwaterresten die door het afmessen op de kitvoeg zijn achtergebleven, voor het schilderen te verwijderen. Ook zeepresten kunnen namelijk een negatieve invloed hebben op de hechting en eventuele barstvorming van de verf.

FAQ Tegeltechniek

Vragen & antwoorden over het voorbereiden van de ondergrond, het verlijmen van tegels en het voegen van een tegelwand of -vloer

De voorbereiding van het oppervlak voor het betegelen omvat het reinigen, egaliseren en primen van de ondergrond om een goede hechting van de tegels te garanderen. Het is essentieel om stof, vuil of puin te verwijderen en eventuele scheuren of onvolkomenheden in het oppervlak te repareren.

LEES MEER OVER HET VOORBEHANDELEN VAN ONDERGRONDEN

De keuze van de tegellijmmortel hangt af van het type tegel, de locatie en het type ondergrond. Neem contact op met uw lokale technische vertegenwoordiger voor specifieke productaanbevelingen.

Kennisartikel 'Verlijmen van tegels'

Ja, de grootte van de tegel kan van invloed zijn op het type lijm en de aanbrengtechniek. Grotere tegels kunnen een getande troffel met een grotere vertanding vereisen om een ​​adequate dekking en ondersteuning te garanderen. Kleinere tegels hebben mogelijk een fijnere vertanding nodig voor een betere hechting.

De oriëntatie van de tegelinstallatie (muur of vloer) kan invloed hebben op het type lijm dat wordt gebruikt. Voor verticale installaties op muren wordt een dunbedmortel met een hogere hechtsterkte aanbevolen om te voorkomen dat tegels wegglijden. Voor horizontale installaties op vloeren heeft een flexibele lijm die gewicht en beweging kan weerstaan de voorkeur.

De uithardingstijd van tegellijmen varieert afhankelijk van factoren zoals het type tegel, de ondergrond en de omgevingsomstandigheden. Het is raadzaam om de productspecificaties of Technische Datasheet (TDS) te raadplegen voor specifieke aanbevelingen over uithardingstijden voordat er gevoegd wordt.

Het wordt niet aanbevolen om een standaard lijm te gebruiken op natuursteen, omdat dit verkleuring kan veroorzaken door de migratie van weekmakers in de poreuze steen. Er zijn gespecialiseerde lijmen voor toepassingen op natuursteen beschikbaar om een goede hechting te garanderen en schade te voorkomen.

Er zijn twee hoofdlijmtechnieken: de dunbedmethode en de buttering-floating methode. Bij de dunbedmethode wordt de lijm met een getande troffel direct op de ondergrond aangebracht. De buttering-floating methode houdt in dat zowel de achterkant van de tegel (buttering) als de ondergrond (floating) worden ingesmeerd met lijm om een optimale hechting te bereiken.

Kennisartikel 'verlijmen van tegels'

Niet alle tegels zijn geschikt voor wandtoepassingen, vooral als het gaat om zware tegels zoals sommige natuursteenvarianten. Het is belangrijk om de specificaties van de tegelfabrikant te controleren en een geschikte lijm te gebruiken die de gewichtsbelasting kan dragen.

De keuze van de lijm hangt af van verschillende factoren, waaronder het type tegel (keramisch, porselein, natuursteen), de locatie (binnen, buiten, natte ruimtes), de ondergrond (beton, gipsplaat, hout) en de verwachte belasting. Raadpleeg altijd de aanbevelingen van de tegelfabrikant en van onze experts.

Flexibele tegellijm bevat polymeren die de lijm elastischer maken, waardoor deze beter bestand is tegen bewegingen en temperatuurschommelingen. Niet-flexibele lijm is harder en minder tolerant voor beweging, wat het meer geschikt maakt voor stabiele, onbeweeglijke ondergronden.

Een primer verbetert de hechting van de lijm op een specifieke ondergrond. Er zijn primers voor gesloten ondergronden en voor poreuze of sterk absorberende oppervlakken. Raadpleeg de instructies van de gekozen lijm om te bepalen of een primer noodzakelijk is voor je specifieke situatie.

Loskomende tegels kunnen wijzen op een probleem met de ondergrond, een verkeerde lijmkeuze of een foutieve toepassing. Het is belangrijk om de oorzaak te identificeren en te herstellen. In sommige gevallen moeten de losse tegels worden verwijderd, de ondergrond gerepareerd en de tegels opnieuw worden gelegd met de juiste lijm en techniek.

Ja, het is mogelijk om over bestaande tegels heen te tegelen, mits de oude tegels goed vastzitten en de ondergrond stabiel is. Het is essentieel om de oude tegels grondig te reinigen en een geschikte lijm te kiezen voor deze toepassing. Soms is een primer of een speciale hechtbrug vereist.

De wachttijd voordat je over nieuw gelegde tegels kunt lopen, hangt af van de gebruikte lijm en de omstandigheden van de installatie. Over het algemeen wordt aangeraden om minimaal 24 uur te wachten, maar sommige snelhardende lijmen stellen je in staat eerder over de tegels te lopen. Controleer de aanwijzingen van de gekozen lijm voor specifieke richtlijnen.

Veelgestelde Vragen & Antwoorden

Overige rubrieken

Q. Is siliconenkit goed bestand tegen chemicaliën?

A. Siliconen zijn in het algemeen chemisch inert en worden door slechts weinig gewone materialen aangetast. Uitzonderingen hierop zijn bijvoorbeeld geconcentreerd zwavelzuur, fluorwaterstof en langdurige stoombelasting onder hoge druk. Zoals alle elastomeren, hebben siliconen de neiging om materialen met een vergelijkbare oplosbaarheidsparameter fysisch te absorberen. Deze absorptie veroorzaakt zwellen van de kit en maakt de kit wat zachter. In enkele toepassingen is dit zwellen een voordeel. Bij siliconen pakkingen zal het zwellen bijvoorbeeld voor een betere afdichting zorgen. De volumeverandering die siliconen door het absorberen van oplosmiddelen ondergaan, zijn primair fysisch. Na het volledig verdampen van het oplosmiddel zal de siliconenkit weer terugkeren naar zijn oorspronkelijke vorm en eigenschappen.
Bostik heeft onder meer kitten voor het beglazen van kozijnen en afdichten van aansluitvoegen en constructievoegen in de bouw. Onze kennis en ervaring in chemicaliënbestendige voegen en kitten is beperkt. De chemicaliënbestendigheid is sterk afhankelijk van de concentratie, temperatuur en belastingsduur. Daarom geeft Bostik geen garantie op de chemicaliënbestendigheid. Wel stellen wij vrijblijvend de kennis en ervaringen van onze grondstofleverancier ter beschikking, in de vorm van een chemicaliënbestendigheidslijst. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

Q. Waarom is soms een olie-achtige afscheiding te zien op de kit?

A. Soms is er een kleine olieachtige afscheiding te zien, wanneer een kitkoker wordt geopend. Dit fenomeen noemen wij leaching. Leaching is een klassieke ‘synerese’ of scheiding van vloeistof en vaste stof en is een bekend fysisch fenomeen. Onderzoek wijst uit dat de vloeibare stof alle ingrediënten van de kit bevat: polymeer + weekmaker + vernetter + katalysator + hulpmiddelen, behalve de vulstof. Leaching wordt het meest gesignaleerd bij met olie verdunde kitten, maar is ook vastgesteld bij 100% siliconen.
We gaan er vanuit dat het vulstofnetwerk zich gedraagt als een zeef, waar de olieachtige vloeistof doorheen migreert. De oorzaak zijn drukvariaties in de koker als gevolg van dag/nacht temperatuurverschillen. Leaching treedt altijd op onder de neus van de koker. Ook zien we een kleine hoeveelheid lucht boven de uitgetreden vloeistof. Drukverschillen van die lucht kunnen een kleine onderdruk in de neus van de koker veroorzaken, waardoor vloeistof door het vulstofnetwerk wordt getrokken. Wij adviseren klanten om leaching voor het gebruik van de kit te verwijderen. Dit heeft geen negatieve gevolgen voor de eigenschappen van de kit. Je kunt de kit na het verwijderen van de uitgetreden vloeistof dus zonder risico gebruiken.

Q. Ik heb een natuurstenen ondergrond die afgedicht moet worden. Wat kan ik daar het beste voor gebruiken?

A. Veel producten bevatten olie of weekmakers die doordringen in poreuze ondergronden, zoals natuursteen. Het aanbrengen van deze producten veroorzaakt een donkere rand rond de afdichting: verontreiniging. Deze verontreiniging kan niet worden verwijderd of ongedaan worden gemaakt. Wij adviseren om Bostik S955 SEAL'N'FLEX NON-STAINING, Bostik S960 SILICONE NON-STAINING of Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM te gebruiken, om verontreiniging te voorkomen en de natuurstenen ondergrond af te dichten. 

Q. Moet ik een primer gebruiken voor het afdichten?

A. Dat wordt in bijna alle situaties aanbevolen, vooral wanneer u te maken heeft met poreuze ondergronden. 

Q. Wat is de juiste afmeting van de voegkit?

A. De minimale afmeting van een voegkit is 5 mm breed en 5 mm diep. De maximale afmeting van een voegkit is 20 mm breed en 16 mm diep. De duurzaamheid van de voegkit is afhankelijk van de beweging van de aangrenzende bouwelementen en het gebruik van de juiste rugvulling.

Lees meer in het kennisartikel Voegafmetingen

Q. Wat wordt er bedoeld met een dilatatievoeg?

A. Een dilatatievoeg is een speciale bouwvoeg die in de tijd kan uitzetten en samengedrukt kan worden, om zo de natuurlijke beweging van een gebouw/muur op te vangen (dilatatie).

Q. Wat wordt er bedoeld met een aansluitvoeg?

A. Aansluitvoegen zijn voegen die bouwmaterialen met elkaar verbinden met een esthetisch karakter. Denk hierbij aan voegen tussen plafonds, bij trappen, kozijnen, plinten, enz.

Q. Wat wordt er bedoeld met een bouw- of constructievoeg?

A. Bouw- of constructievoegen zijn verbindingsvoegen die nodig zijn voor het verlijmen van verschillende soorten bouwmaterialen. Bouwvoegen moeten in staat zijn de speling die kan optreden tussen de verschillende materialen te absorberen.  

Q. Wat wordt er bedoeld met een beglazingsvoeg?

A. Beglazingsvoegen zijn voegen die de aansluiting tussen kozijnen/oppervlakken en enkelvoudig of isolatieglas afdichten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gegrondverfde/gelakte houten, aluminium en/of kunststof kozijnen etc. Deze kitvoegen moeten elastisch kunnen afdichten, zoals siliconen-, polyurethaan- of hybride kitten. Beglazingskitten moeten overschilderbaar en UV-bestendig zijn. 

Q. Wat voor rugvulling kan ik gebruiken voor een goede, solide en duurzame afdichting?

A. Er zijn twee soorten rugvulling die je in voegen kunt gebruiken. Je kunt kiezen voor een PE (polyethyleen) product met een gesloten celstructuur, of voor een PU (polyurethaan) product met een open celstructuur.

Q. Wanneer moet ik rugvulling gebruiken? 

In het algemeen wordt een rugvulling aanbevolen om zo te zorgen voor de juiste voegafmeting in een bouwvoeg, vaak een dilatatievoeg of aansluitvoeg.
De PE-kwaliteit (polyethyleen) met gesloten celstructuur wordt aanbevolen in verbindingen waar een hoge mate van mechanische belasting wordt verwacht (vaak horizontale verbindingen voor voetpaden, magazijnen etc.).
De PU (polyurethaan) kwaliteit met open celstructuur wordt vaak aanbevolen op plaatsen waar mechanische belasting minder belangrijk is, zoals bijvoorbeeld bij dilatatievoegen in gevels.

Q.  Wat is aanvangshechting?

A. Een product met een hoge aanvangshechting (ook wel: high tack of hoge initiële hechting) is in staat zware voorwerpen zonder extra ondersteuning aan een oppervlak (muur, plafond etc.) te verlijmen. Aanvangshechting betekent niet dat de lijm na volledige uitharding sterker is, producten zonder (hoge) aanvangshechting kunnen na uitharding even sterk en elastisch zijn. Lijmen met een hoge aanvangshechting zijn een uitkomst als je iets zonder enige ondersteuning wil verlijmen.

Q. Heeft Bostik ook waterbestendige lijm?

A. Bostik heeft een hele range lijmproducten - met en zonder hoge aanvangshechting - met oplossingen voor allerlei situaties die we dagelijks tegenkomen. Waterbestendigheid is daar één van. Bostik produceert een oplosmiddelvrije D4 waterbestendige extreem sterke polyurethaan powerlijm voor een breed scala aan toepassingen.

Q. Is iedere lijm universeel toepasbaar?

A. Nee, dit is altijd afhankelijk van de ondergrond, van hoe de lijm toegepast wordt en van het verwachte eindresultaat.

Q. Wanneer wordt een hybride lijm aanbevolen?

A. Een hybride lijm is vaak geschikt voor buitentoepassingen, en/of als de lijm erg hoge en duurzame elasticiteit moet hebben. Hybride lijmen hebben een zeer breed kleefspectrum. Deze producten worden ook vaak als 2-in-1 product gebruikt (tegelijkertijd lijmen en afdichten).

Q. Wanneer wordt een lijm op waterbasis aanbevolen?

A. Meestal voor binnentoepassingen, en wanneer de lijm vervolgens overschilderd moet kunnen worden. Deze lijmen zijn bovendien ook oplosmiddelvrij. Sommige polyurethaanlijmen hebben een D4-certificering voor waterdichtheid en hebben een schuimend karakter. Deze lijmen zijn perfect geschikt voor algemene binnenhuisconstructies, waaronder ook bootinterieurs, en ze zijn ook verkrijgbaar in een transparante uitvoering. Deze lijmen worden vaak gebruikt in algemene bouw- en prefabconstructies en ook vaak als 2-in-1 producten.

Q. Ik heb een product nodig waarmee ik vrijwel alles kan afdichten en verlijmen. Welk product moet ik kiezen?

A. Bostik heeft een grote verscheidenheid aan producten voor algemeen gebruik. Kijk bijvoorbeeld eens naar de Bostik H750 SEAL’N’BOND PREMIUM aan, een allround hybride kitlijm van hoge kwaliteit die geen vlekken geeft.

Q Kan ik een basis kitlijm ook op natuursteen gebruiken? Het staat niet op de koker?

A. Het aanbrengen van een standaard kitlijm op natuursteen brengt het risico op verkleuring met zich mee. Dit wordt veroorzaakt door de weekmakers in de producten, die in het poreuze natuursteen migreren en dan verkleuren aan de randen waar de kit het natuursteen raakt (dit ziet eruit als een soort olievlek). Binnen het Bostik assortiment zijn speciale producten verkrijgbaar die speciaal geschikt zijn voor gebruik op natuursteen.

Q. Is een allround product ook meteen geschikt voor alle ondergronden?

A. Onze allround producten zijn geschikt voor een grote verscheidenheid aan ondergronden, met uitzondering van PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden. Als u twijfelt, controleer dan altijd het Bostik technische informatieblad (TDS).

Q. Hebben alle allround producten een goede eerste aanvangshechting bij het verlijmen?

A. Producten met een hoge aanvangshechting zijn zeer gespecialiseerde producten die speciaal zijn ontworpen om zware voorwerpen zonder enige ondersteuning aan de wand of het plafond te verlijmen. De producten van Bostik en Zwaluw met zo'n hoge aanvangshechting (initial tack) hebben dit op de verpakking staan. In alle andere gevallen raden we aan om het gelijmde object kort te ondersteunen (een uur). Hierna treden de uiteindelijke hechtingseigenschappen op. Allround producten harden daarna nog volledig uit (2/3 mm per 24 u).

Q. Ik heb een product van Bostik gekocht, maar het is enorm zwaar om de kit uit de koker te krijgen. Hoe kan dat?

A. Verschillende producten hebben elk een eigen 'viscositeit'. Het ene product is stugger en het andere soepeler. Let ook op het mondstuk dat bij de koker is geleverd. Hoe kleiner de spuitmondopening, om hoe meer kracht je nodig hebt om de kit uit de koker te spuiten. Als je de standaard spuitmond opensnijdt, kun je de kit veel makkelijker en zonder problemen aanbrengen. Voor een probleemloze toepassing van onze producten adviseren wij een minimale opening van 6 mm bij de spuitmond.

Q. Welk soort verf kan ik gebruiken met de allround producten van Bostik?

A. Alle allround producten van Bostik zijn overschilderbaar met watergedragen verf, 2C-verf, muurverf of lak.

Q. Welke allround producten van Bostik kan ik voor bitumineuze daktoepassingen gebruiken?

A. Bostik levert hiervoor gespecialiseerde dakbedekkingsproducten.

Q. Kan ik ook een dakgoot repareren met deze allround producten?

A. In principe zou dat mogelijk kunnen zijn, maar Bostik levert hier ook gespecialiseerde producten voor in ons assortiment voor dakbedekking.

Q. Ik heb last van schimmel, ondanks dat ik een speciale sanitairkit heb gebruikt. Hoe kan dat?

A. Met name bij de toepassing van kitten in vochtige ruimten zoals keukens, sanitaire ruimten, zwembaden, koel- en slachthuizen en opslag- en productieruimten van levensmiddelen kan schimmelvorming ontstaan, die na enige tijd nog maar moeilijk te verwijderen is. Wanneer de relatieve vochtigheid stijgt tot boven de 60%, ontstaat de ideale voedingsbodem voor schimmels om zich te nestelen en ontwikkelen. Daarom is goede ventilatie/klimaatbeheersing een goede eerste stap om schimmelvorming te verminderen. In sommige gevallen is bovendien de toepassing van schimmelwerende kitten aan te bevelen. Deze kitten bevatten een toevoeging van een schimmelwerend preparaat (fungicide), dat gering in water oplost en zich zo over het kitoppervlak verspreidt. Hierdoor worden schimmelsporen die zich op de kitvoeg willen nestelen in hun groei belemmerd.

Vanwege de geringe oplosbaarheid in water zal het fungicide op den duur wel uit de kit ‘geloogd’ zijn, waardoor de schimmelwerende werking verloren gaat. Dit proces wordt nog versneld in ruimten waarin regelmatig met hoge waterdruk en hogere watertemperaturen wordt schoongemaakt. Door het gebruik van vetoplossers en reinigingsmiddelen kan het fungicide sneller uit de kit logen. En ook agressieve reinigingsmiddelen (zoals bleekwater en natrium hypochloriet) kunnen het fungicide aantasten en onwerkzaam maken. De schimmelwerende eigenschappen van onze kitten zijn getest volgens de ISO 846 A+B. In deze test is een aantal van de meest voorkomende schimmels opgenomen. In de praktijk kunnen echter schimmels voorkomen die niet in de test zijn opgenomen en waartegen het fungicide niet werkzaam is. Daarom geen garantie of tijdsduur aan de schimmelwerking worden verbonden.

Q. Ik heb mijn bad met een premium siliconenkit afgedicht. En nu zitten er barstjes en scheurtjes in de kit. Hoe kan dat?

A. Het bad is waarschijnlijk gekit toen het leeg was. Bostik raadt altijd aan eerst het bad te laten vollopen en pas daarna de siliconenkit aan te brengen. Dit komt omdat er speling zit tussen het bad en de muur tijdens het vullen van het bad. Deze speling tussen het bad en de wand zorgt voor een enorme belasting van de siliconenkit, met als gevolg dat de siliconenkit scheurt. Dus vul het bad, werk het af met siliconenkit, laat het uitharden en laat pas daarna het water weer weglopen.

Q. Ik heb mijn toilet met een siliconenkit afgedicht, maar nu beginnen al mijn voegen te verkleuren (te vergelen). Hoe kan dat?

A. We vermoeden dat u een neutrale silicone hebt gebruikt, en dat het toilet geen raam heeft. In dat geval kan neutraal uithardende siliconenkit verkleuren. Dit wordt veroorzaakt door het gebrek aan blootstelling aan UV-licht. Over het algemeen treedt dit heel geleidelijk op (over vele jaren zelfs) en wordt dit niet gezien als een probleem of een klacht. Als u dit in de toekomst wilt vermijden is de oplossing om een acetoxy (zuur/zuur ruikende) siliconenkit te kopen om vergeling te voorkomen. Acetoxische siliconen zijn niet gevoelig voor verkleuring op plaatsen waar er een gebrek is aan blootstelling aan UV-licht.

Q. Wat voor soort gereedschap of extra producten raadt Bostik aan om een siliconenvoeg op de juiste manier aan te brengen en af te werken?

A. Bostik adviseert het gebruik van een watergedragen oplosmiddelvrij afwerkmiddel (finisher) en een spatel (hout of kunststof). Het afwerkmiddel zorgt ervoor dat de siliconenkit niet aan de afwerkspatel of aangrenzende oppervlakken blijft plakken en zorgt voor volledige compatibiliteit met de siliconenkit. Maar let er wel op dat de voeg voor het afwerken volledig gevuld is. Als het Bostik afwerkmiddel per ongeluk tussen de siliconenkit en de ondergrond komt, treedt daar verlies van de hechting op.

Q. Moet ik een voeg altijd afplakken voordat ik siliconenkit aanbreng?

A. Als u een professional bent die dit heel vaak doet, kunt u een voeg waarschijnlijk zonder afplaktape perfect kitten. Als u niet zeker weet hoe goed u erin bent, of als het belangrijk is dat geen kit op aangrenzende plekken terecht komt, dan raden we u aan om de voeg vooraf even af te plakken. Na het aanbrengen van de kit en het afwerken met de spatel, verwijdert u de tape en maakt u de kitvoeg opnieuw (heel voorzichtig) glad voor het best mogelijke resultaat.

Q. In de winkel liggen er allerlei verschillende sanitairkitten, hoe weet ik welke ik moet kiezen?

A. Dat hangt af van uw toepassing en het gewenste eindresultaat. Moet u een afvoer afdichten, of een raamkozijn in uw badkamer afwerken? Moet de kit overschilderbaar zijn? Raadpleeg de website of neem deel aan een van onze trainingen op de Bostik Academy om de juiste keuze te kunnen maken.

Q. Wat is het verschil tussen een neutrale of acetoxische silicone?

A. U kunt een acetoxy-silicone herkennen aan de zure geur die kort vrijkomt als deze uit de koker komt. Neutrale siliconen ruikt u bijna niet.  

 • Acetoxische siliconen verkleuren niet op donkere plaatsen, maar hechten slechts op een beperkt aantal ondergronden (glas, geverfd hout, email en keramiek).
 • Neutrale siliconen hechten juist uitstekend op allerlei soorten ondergronden en zijn niet corrosief, maar die kunnen op donkere plaatsen verkleuren door een gebrek aan UV-blootstelling.
Q. Mijn hybride kit heeft een CE-keurmerk voor sanitair, maar ik heb toch problemen met mijn doucheafvoer. Hoe kan dat?

A. Hybride producten kunnen worden getest en gecertificeerd met de hoogst mogelijke CE-markering voor sanitair (EN 15651-3: S XS1). Hybride afdichtmiddelen zijn echter niet geschikt voor continue of langdurige blootstelling aan water. De CE-markering zegt alleen iets over de mogelijke groei van de bacteriën op de kit, niet over de toepasbaarheid ervan. De beste oplossing voor deze toepassing zijn schimmelwerende siliconen.

Q. Wat betekent EN15651-3:S XS1, dat op mijn koker staat gemarkeerd?

A. EN15651-3:S XS1 is een zogenaamde CE-markering voor sanitair gebruik. Dit betekent dat dit product kan worden gebruikt in een sanitaire omgeving en getest is met Europese geharmoniseerde testmethoden door onafhankelijke testinstituten. Sinds juli 2014 is het binnen de EU verplicht om alle kitten te certificeren met een CE-markering. Lijmen zijn (vooralsnog) uitgesloten van een CE-certificering.

Q. Ik heb jullie PU-schuim aangebracht, maar het product valt gewoon uit de voeg die ik wil vullen. Hoe kan dat?

A. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door ongunstige omstandigheden. Een gebrek aan vocht (dus een zeer lage luchtvochtigheid) leidt tot inefficiënte uitharding van het schuim en tot slechte eindeigenschappen. Bevochtig daarom de ondergrond/voeg altijd van tevoren met een plantenspuit, en ook nog een keer na het aanbrengen uw Bostik PU-schuim.

Q. Ik heb een bus PU-schuim, maar na het activeren komt het PU-schuim er niet uit. Hoe kan dat?

A. In dat geval is de bus PU-schuim in een liggende positie opgeslagen, waardoor de vaste stoffen in de bus de tuit kunnen afsluiten en je hem niet meer kan activeren. Bewaar PU-schuimbussen daarom altijd rechtop, en tussen de 5°C en 25°C, om een verstopte tuit te vermijden. Probeer de tuit niet te activeren door deze handmatig weer open te maken met spijkers, schroevendraaiers etc. Breng in plaats daarvan uw bus terug naar uw distributeur en vraag om een werkend vervangend exemplaar.

Q. Ik heb een PU-schuim voor gebruik met een kitpistool gebruikt, maar na een uur en een kopje koffie werkte mijn pistool niet goed meer. Hoe kan dat?

A. Normaal gesproken gebeurt er niets als u het spuitpistool wegzet met de bus erop. We vermoeden dat het uiteinde van het pistool na gebruik niet is gereinigd met PU Foam Cleaner. Hierdoor kunnen resten van PU-schuim uitharden en het pistool geheel of gedeeltelijk verstoppen.
Lees het kennisartikel over onderhoud van PU-schuim pistolen

Q. Kan ik PU-schuim overschilderen?

A. Ja, het schilderen van PU-schuim is mogelijk. Dit wordt voornamelijk gedaan in hoge systeemplafonds waar de voegen worden afgewerkt met PU-schuim.

Q. Is PU-schuim UV-bestendig?

A. Nee, PU-schuim is zeer slecht UV-bestendig. Als PU-schuim voor langere tijd aan UV wordt blootgesteld, wordt het geel en heel broos. PU-schuim wordt daarom altijd gebruikt achter bouwmaterialen zoals houten lambrisering of kozijnen naast ramen en deuren.

Q. Ik zie op mijn PU-schuimbus B3 staan. Wat betekent dat?

A. PU-schuim wordt ingedeeld in verschillende brandklassen, elk met hun eigen reactie op brand.

B1- Moeilijk ontvlambaar / Brandvertragend

B2- Normaal ontvlambaar

B3- Ontvlambaar

Q. Ik weet dat mijn kitten voldoen aan de CE-normen, maar ik zie het niet op de PU-schuimbus staan. Hoe kan dat?

A. Het klopt dat er (nog) geen CE-markering op de bus vermeld staat. Daar wordt al enige tijd over gedebatteerd, maar tot op heden is het niet verplicht.

Q. Wat betekent ‘handheld’?

A. Handheld betekent dat de PU-schuimbus met de hand moet worden geactiveerd. Oftewel, dat u de meegeleverde applicator op de bus draait, dan goed moet schudden en hem zo handmatig activeert. U kunt ook de versie voor een pistool kopen. De activatiefunctie van de applicator wordt dan overgenomen door het pistool.

Q. Kan ik een handheld bus hergebruiken?

A. Dat is nu net de beperking van een handheld PU-bus. Een handheld bus is helaas niet herbruikbaar na activering, dus u zult de bus direct moeten opgebruiken. Met een pistoolkoker kunt u het schuim wel opnieuw gebruiken, omdat de koker en het pistool onder druk blijven staan, waardoor het PU-schuim niet kan beginnen met uitharden.

Q. Ik heb wat PU-schuim op de vloer gemorst. Hoe kan ik dit schoonmaken?

A. U kunt uw vloer eenvoudig reinigen en vers gemorst PU-schuim gemakkelijk verwijderen met de Bostik PU Cleaner. Zolang het PU-schuim nog niet uitgehard is, lost de reiniger het gemakkelijk op.

Q. Ik zag vandaag een PU-schuim op waterbasis op het schap van mijn bouwmarkt staan. Kan ik die ook gebruiken voor dezelfde toepassingen als traditioneel PU-schuim?

A. Ja dat kan. Bostik verkoopt ook een acrylschuim. Maar de kwaliteit daarvan is niet te vergelijken met een PU-schuim, aangezien het schuim geen polyurethaan maar een acrylformule bevat. Acrylschuim kan alleen binnenshuis worden gebruikt, zoals bij binnendeuren, plafondaansluitingen, wandafwerking, enz. Het product is direct bruikbaar en kan na het drogen ook met de meeste soorten verf overgeschilderd worden, zoals u gewend bent met acrylaatkitten. Maar vergeet niet dat dit géén PU-schuim is, en dus ook niet vergeleken kan worden met traditioneel PU-schuim.

Vind je het antwoord op jouw vraag hier niet?

VRAAG HET EEN VAN ONZE EXPERTS

Top