Bostik around the world

 Our main brands

Nieuwe gebouwen bouwen we vanaf 2021 al (bijna) energieneutraal (BENG), op weg naar een 100% circulaire bouweconomie in 2050 (Grondstoffenakkoord). Dichterbij, in 2030, moet de CO2-reductie in ons land vergeleken met 1990 zijn gehalveerd. Dit betekent bijvoorbeeld een emissieloze bouwplaats. Over de doelstellingen voor de bouw per wanneer lees je hier meer.

4 keurmerken BREEAM

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en is ontwikkeld in Engeland. Het is een internationale methode die de duurzaamheidsprestaties van gebouwen en gebieden zichtbaar, meetbaar en officieel maakt. BREEAM-NL is voor de Nederlandse markt ontwikkeld door Dutch Green Building Council en bestaat al meer dan 10 jaar.

Er zijn vier keurmerken: voor nieuwbouwprojecten is er BREEAM-NL Nieuwbouw. Bestaande gebouwen worden beoordeeld met In-Use, sloopprojecten met Sloop en Demontage en complete gebieden met BREEAM-NL Gebied. Bij ieder keurmerk hoort een beoordelingsrichtlijn die de eisen per duurzaamheidscategorie weergeeft. De certificaten zijn verschillend en hebben eigen wegingen, ook zijn er verschillende prestatiescores.

Rudy van der Helm, Manager Ontwikkeling en Beheer bij Dutch Green Building Council: “In Nederland gaan we de komende 10 jaar intensief bouwenn, zodat er volgens de kabinetsplannen een miljoen woningen bijkomen. De bouw van elke woning is op dit moment een milieudelict, dus zo’n mega-opgave geeft kans op enorm negatieve impact. Daarom zetten we dit jaar vol in op een nieuwe, scherpe BREEAM-NL beoordelingsrichtlijn voor nieuwbouwwoningen, waarbij de focus wordt gelegd op woningen met een positieve impact.”

Duurzaam bouwen rendeert en is gezond

Op de toekomst gerichte gebouwen - dus energiezuinige realisatie met duurzame bouwmaterialen - geven comfort op tal van vlakken en daar vaart het milieu wel bij. Dat is  goed voor de portemonnee, want gebouwen van deze klasse renderen qua gezondheid, geld én geluk. Dat merken de investeerder en de gebouweigenaar, maar ook de bewoner en de gebruiker: het pand blijft lang in goede conditie en behoudt zijn waarde. Het BREEAM-keurmerk geeft in de volle breedte inzicht in deze prestaties.

Een gebouw met een BREEAM-NL certificaat biedt ook andere kansen; er zijn verschillende subsidieregelingen beschikbaar. Een project met zo’n certificaat steekt toekomstgericht in, want de lat van BREEAM-NL ligt hoger dan wat wettelijk wordt geëist. Zo kun je goed meebewegen met actualiteiten en geleidelijke veranderingen. Kijk voor meer informatie op BREEAM.nl.

Bostik loopt voorop bij deze ontwikkelingen

Met de Bostik Premium Aware producten lopen we al voor op de wettelijke eisen. Alle producten uit deze lijn zijn zoveel mogelijk vrij van schadelijke stoffen en hebben de hoogste emissie-certificeringen. Daarmee zijn ze geschikt voor BREEAM-projecten.

Top