Brands and countries

Certificeringer, etiketter og dokumentation

BASTA

BASTA er den svenske byggebranches uafhængige miljøvurderingssystem til vurdering af byggeri og byggeprodukter. Formålet med BASTA-registret er at udfase stoffer med farlige kemiske egenskaber og bidrage til Sveriges nationale miljøkvalitetsmål, nemlig et giftfrit miljø.

Læs mere om BASTA

BREEAM

BREEAM er et af de ældste miljøcertificeringssystemer udviklet til certificeringer af bygninger for at bidrage til et bedre miljø. Swedish Green Building Council certificerer bygninger ud fra BREEAM, som er tilpasset til svenske regler og standarder. Blandt andet vurderes bygningens energiforbrug, indeklimaet og valget af byggematerialer.

Læs mere om BREEAM

Byggvarubedömningen (BVB)

Byggvarubedömningen (BVB) er en nonprofitorganisation bestående af Sveriges største ejendomsbessidere og bygherrer. BVB vurderer og informerer om produkter, der er vurderet til at være bæredygtige, og som fremmer et giftfrit og godt miljø i hele deres livscyklus.

Læs mere om Byggvarubedömningen

CE-mærkning og ydeevnedeklarationer (DOP)

CE-mærkningen er en produktmærkning, der er reguleret af Europa-Kommissionen og obligatorisk for visse produkter, som sælges og markedsføres i EU. CE-mærkningen indebærer, at producenten af produktet garanterer en vis standard, hvor bestemte krav er opfyldt, og at produktet er korrekt kontrolleret.

I en DoP, Declaration of Performance, findes der information om, hvilken harmoniseret europæisk standard et CE-mærket byggeprodukt er i besiddelse af.

Læs mere om CE-mærkning og DoP

CLP

Kemiske stoffer og blandinger skal klassificeres, mærkes og emballeres forsvarligt for at forebygge ulykker hos brugerne og minimere påvirkningen af miljøet. CLP sikrer en ensartet klassificering og mærkning globalt.

Läs mer om CLP

EMICODE

EMICODE ® er et system til klassificering udarbejdet af en række aktører i den tyske byggematerialebranche og er nu en etableret og anerkendt international klassificering. Systemet består af standarder og strikse byggekriterier, som gør det muligt at vurdere, hvor meget og hvilken type af flygtige stoffer, et produkt afgiver, samt sammenligne forskellige produkter. Formålet er at give vejledning i materialevalg for derved at fremme så sundt et indendørsmiljø og så høj en sundhedsbeskyttelse som muligt. Produkter, som har opnået en EMICODE®-certificering, må bære mærkningen EC2, EC1 eller EC1 plus.

Læs mere om EMICODE®

ISEGA-certificering

Isega er et testinstitut, som bl.a. analyserer og tester tætningsmidler og lim, der er beregnet til salg og anvendelse på fødevarerelaterede områder. Disse produkter testes baseret på deres sammensætning samt for deres kapacitet til at frigøre skadelige komponenter, når de anvendes i fødevaremiljøer. Såfremt produktet viser sig at være sikkert efter alle test, opnår det ISEGA-certifikatet.

ISO

Til sikring af et aktivt miljø- og kvalitetsarbejde følger vi standarderne ISO 9001 og ISO 14001. På den måde kan vi konstant justere og forbedre vores virksomhed for at imødekomme krav og ønsker fra vores kunder og slutbrugere.

ISO 9001 er et ledelsessystem til kvalitetsprocesser. Se vores certifikat.
ISO 14001
omfatter standarder for miljøledelsessystemer. Se vores certifikat.

M1-certificering

M1 er en klassificering for byggeprodukter med henblik på at sikre god indendørs luftkvalitet. Klassificeringen og mærkningen udfærdiges af Building Information Foundation RTS i Finland. Produkter, som bærer M1-symbolet, har et yderst lavt udslip af flygtige stoffer til indendørsmiljøet samt en svag duft.

Læs mere om M1

REACH

REACH er EUs grundlæggende kemikalielovgivning der skal sikre at kemikalier bruges forsvarligt, med minimal risiko for sundhed og miljø. Målet med REACH er sikre et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø og at øge virksomhedernes konkurrenceevne og innovation. Fælles regler for alle medlemslande skal sikre at det indre marked fungerer efter hensigten.

Læs mere om REACH  

SundaHus

SundaHus er en uafhængig konsulentvirksomhed, der arbejder for et bedre indendørsmiljø og bedre viden om materialevalg i bygge- og anlægssektoren. Arbejdet foregår for en stor del af systematiserede produktvurderinger for på den måde at udfase farlige stoffer fra hele livscyklussen i en bygning.

Læs mere om SundaHus

Uca® teknologi

UCA® står for tilsætningsstoffer med unik kompatibilitet. Kompatibiliteten mellem fugemasser, fugemasser og fyldstoffer med maling sikres med vores unikke, gennemtestet UCA®- teknologi. Bostik fugemasser, fugemasser og fyldstoffer med UCA®-logoet giver den bedst mulige kompatibilitet med maling på grund af specielt udvalgte råmaterialer, specialiserede tilsætningsstoffer og dedikerede F&U-testfaciliteter.

Mere om dette

Bostik baner vejen for mere bæredygtighed

Oplev Mere
bostik-global-sustainability-image-640x480.png

Biobaseret lim

Oplev Mere
bostik-dk-image-bio-based-03.jpg

Brug af biobaserede materialer – Spørgsmål og svar

Oplev Mere
bostik-dk-image-bio-based-02.jpg

Bæredygtig emballage - Spørgsmål og svar

Oplev Mere
bostik-nordic-en-sustainability-pcr.jpg
Top