Brands and countries

Hvad er PCR?

PCR er forkortelsen af Post-Consumer Recycled. Det er et teknisk udtryk for plast, der allerede er genbrugt og kan bruges igen. Denne plast kan f.eks. stamme fra plastflasker eller fødevareemballage. Produkterne adskilles fra andre typer plast, rengøres for eventuelle rester og omdannes derefter til PCR-materiale.

Fordele ved PCR:

  • Fremstillet af genbrugt plastaffald (PP)
  • Muliggør cirkulært forbrug og mindskning af affald
  • Mindsker anvendelsen af fossile ressourcer
  • Mindsker udslippet af kuldioxid
  • Mindsker vand- og energiforbruget
  • Er robust og bæredygtigt

De fleste af spandene i vores nye sortiment af gulvlim er allerede nu delvist fremstillet af PCR, og vores slutmål er at levere vores produkter i 100 % PCR-produceret emballage. 

Kuldioxidaftryk

Kuldioxidaftrykket er et mål for den samlede mængde kuldioxid (CO2), som produceres via forbrænding af fossile brændstoffer, og som stammer fra f.eks. en organisation, en aktivitet eller et produkt. Kuldioxidaftrykket måles som vægten af det producerede kuldioxidudslip i ton (kilde: WHO). Fremstillingen af produkter spiller en afgørende rolle i størrelsen af aftrykket, og ved at indføre PCR i vores emballage er det lykkedes os at mindske vores spandes kuldioxidaftryk med 15 %. Vores mål er at mindske det yderligere inden 2023!

Mere om dette

Bostik baner vejen for mere bæredygtighed

Oplev Mere
bostik-global-sustainability-image-640x480.png

Biobaseret lim

Oplev Mere
bostik-dk-image-bio-based-03.jpg

Brug af biobaserede materialer – Spørgsmål og svar

Oplev Mere
bostik-dk-image-bio-based-02.jpg

Certificeringer, etiketter og documentation

Oplev Mere
bostik-nordic-banner-sustainability.jpg

Bæredygtig emballage - Spørgsmål og svar

Oplev Mere
bostik-nordic-en-sustainability-pcr.jpg
Top