Brands and countries
Hvad er biobaseret materiale?

Biobaserede materialer stammer helt eller delvist fra levende materiale (biomasse) som fx planter og dyr. Biomassen kan have gennemgået en fysisk, kemisk eller biologisk behandling.

Hvad er biomasse?

Biomasse er et vedvarende organisk materiale, der kommer fra planter eller dyr.

Er alle naturmaterialer biobaserede?

Alle biobaserede materialer er af naturlig oprindelse, men ikke alle ingredienser af naturlig oprindelse er biobaserede. Mineraler er fx ikke en del af biomassen og har derfor en naturlig oprindelse, men er ikke biobaserede. Biobaserede materialer omfatter ikke brændstof eller fossilt baserede råvarer.

Hvad er et biobaseret produkt?

Et biobaseret produkt indeholder en andel biobaseret materiale. På grund af forskellige regler rundt om i verden er der endnu ingen fælles bestemmelse om en minimumsværdi.

Hvordan ser man, at et Bostik-produkt er biobaseret?

Bostiks biobaserede produkter har et symbol med den specifikke procentdel af biobaseret indhold og den anvendte testmetode.

De specificerede og mærkede produkter er dem, der har gennemgået målinger, og hvor vi kan sikre andelen af biobaseret materiale. Bostiks sortiment består dog af flere biobaserede produkter, men som endnu ikke har gennemgået disse målinger.

Hvor stor en procentdel biobaseret indhold bruger I i jeres produkter?

Det varierer fra produkt til produkt. Se andelen af biobaseret indhold i Bostik-produkter nedenfor:

Hvilke biobaserede materialer bruger I i jeres produkter?

Dette varierer mellem de forskellige biobaserede produkter. Se specifikationerne nedenfor:

  • HERNIA PVP-VARIANT: Stivelse (majs) og latex
  • WALL STANDARD: Stivelse (kartoffel) og latex
  • STIX A600 EVOLUTION: Fyrreharpiks
  • STIX A511 COMBI AIR: Fyrreharpiks og latex
  • STIX A800 PREMIUM: Fyrreharpiks og latex
  • FIX A570 MULTI TACK: Fyrreharpiks og latex

Hvordan beregner I procentdelen af biobaseret indhold i jeres produkter?

Hos Bostik bruger vi den europæiske standard EN 16640, nærmere betegnet metode C: (acceleratormassespektrometri (AMS)). Den fokuserer på indholdet af biobaseret kulstof. Vand, karbonat og andre ikke-organiske eller ikke-kulstofholdige molekyler indgår ikke i beregningen af det biobaserede kulstofindhold. Det biobaserede kulstofindhold angives som en andel af det samlede kulstofindhold.

Hvad er biobaseret eller biogent kulstof?

Biobaseret eller biogent kulstof refererer til kulstof, der fjernes fra atmosfæren under biomassens vækst. Kulstof akkumuleres i planter gennem fotosynteseprocessen.

Er jeres biobaserede produkter certificerede?

Vores biobaserede produkter evalueres af Eurofins[1] i henhold til den europæiske standard EN 16640 for at beregne procentdelen af biobaseret indhold. Rapporter kan deles på anmodning. Vi ansøger ikke om tredjepartscertificeringer.

Påvirker det produktets egenskaber?

Produktets egenskaber påvirkes ikke nødvendigvis af brugen af biobaserede råvarer, det er et spørgsmål om den anvendte formel og valget af råvare.

Påvirker det prisen på produktet?

Ja, biobaserede produkter er dyrere på grund af begrænsninger i tilgængeligheden og skalerbarheden af den biobaserede råvare.

Hvad får jeg ud af det?

Dette initiativ hjælper dig med at have en positiv indvirkning på miljøet Brug af biobaserede materialer i vores produkter hjælper dig med at passe på miljøet, ved at reducere afhængigheden forbruget af begrænsede ressourcer som fx fossile brændstoffer forssilbaserede materialer.

Er jeres biobaserede produkter genanvendelige?

Visse biobaserede materialer er genanvendelige, biologisk nedbrydelige eller komposterbare. Vores emballager kan ikke genanvendes, fordi der endnu ikke findes et godt system til en ressourceeffektiv adskillelse af produktrester fra emballagen. Derfor bruger vi alternative måder til at bortskaffe vores produkter på, når de er udtjente, fx deponering. Vi undersøger p.t. mulige genanvendelsesløsninger.

Betyder "biobaseret" altid "mere bæredygtigt"?

Biobaserede materialer er ikke nødvendigvis mere bæredygtige. Det er vigtigt at se på, hvor materialet kommer fra, produktionsprocessen, de anvendte energikilder osv. At et produkt er biobaseret, siger heller ikke noget om, hvorvidt det endelige produkt er genanvendeligt eller biologisk nedbrydeligt, hvilket også er et vigtigt aspekt af bæredygtighed.

Hvad er massebalance?

Massebalancemetoden er en proces til at bestemme brugen af biobaserede råvarer i et slutprodukt, når der både er blevet brugt biobaserede og fossile råvarer i processen. Et uafhængigt organ certificerer/autoriserer (?) TF: verificerer(?) tilsætningen af det biobaserede tilsætningsstof til specifikke produkter ved hjælp af et certifikat.

Hvad er biotilsætning?

Biotilsætning henviser til tilsætningen af biobaseret indhold til et produkt via en massebalancecertificeringsproces.

[1]Eurofins er en verdensomspændende gruppe af laboratorier, der tilbyder test- og supporttjenester.

Mere om dette

Bostik baner vejen for mere bæredygtighed

Oplev Mere
bostik-global-sustainability-image-640x480.png

Certificeringer, etiketter og documentation

Oplev Mere
bostik-nordic-banner-sustainability.jpg

Biobaseret lim

Oplev Mere
bostik-dk-image-bio-based-03.jpg

Gråt har aldrig været så grønt

Oplev Mere
Proxima_Banner_640x480_ofr-recycled.jpg

Bæredygtig emballage - Spørgsmål og svar

Oplev Mere
bostik-nordic-en-sustainability-pcr.jpg
Top