Marki na świecie

Bostik na świecie

Bostik around the world

top

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Produkty do Przygotowania Powierzchni
Jak czysta musi być powierzchnia podłogi przed nałożeniem kleju?

Podłoga powinna być wolna od plam, śladów olejów, smaru, wszelkiego innego brudu i zanieczyszczeń.

W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem Technicznym, aby uzyskać zalecenia dot. konkretnych produktów.

Czy mogę zaaplikować masę samopoziomującą na wykładzinę, okładzinę winylową, istniejącą podłogę drewnianą, płytki, itp.?

Bostik zaleca płytki, jako odpowiednie podłoże, o ile jest czyste, dobrze zamocowane i wolne od wszelkich zanieczyszczeń. Inne podłoża nie są zalecane.

W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem Technicznym, aby uzyskać zalecenia dot. konkretnych produktów. 

Czy muszę dodać metalową siatkę do podłoża przed nałożeniem masy samopoziomującej?

W zależności od podłoża Bostik wymaga metalowej siatki dla jednowarstwowej sklejki drewnianej.

Płyty betonowe w dobrym stanie i prawidłowo przygotowane do nakładania naszych produktów nie wymagają siatki metalowej.

W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem Technicznym, aby uzyskać zalecenia dot. konkretnych produktów. 

Czy muszę gruntować powierzchnię przed nałożeniem masy samopoziomującej?
Czy grunt powinien być rozcieńczony, czy w stanie takim, jak w opakowaniu – wykorzystując fabryczne, pełne stężenie? 

Tak, gruntowanie jest konieczne i wymagane w celu zapobiegnięcia awariom. W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem Technicznym, aby uzyskać zalecenia dot. konkretnych produktów. 

Czy konieczne jest gruntowanie pomiędzy nakładaniem warstw masy samopoziomującej?

Tak, należy nałożyć warstwę gruntu pomiędzy kolejnymi warstwami masy samopoziomującej. W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem Technicznym, aby uzyskać zalecenia dot. konkretnych produktów.

Czy można mieszać produkt na wyczucie?

Nie, każdy produkt opracowany został na podstawie właściwych dla siebie parametrów. Prosimy odwołać się do Karty Technicznej konkretnego produktu w celu uzyskania informacji o wymaganej ilości wody i instrukcji mieszania.

W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem Technicznym, aby uzyskać zalecenia dot. konkretnych produktów.

Jak długo należy mieszać? Czy produkt ma określony czas oczekiwania?

Mieszać należy zawsze do uzyskania jednolitej masy wolnej od grudek. Po wymieszaniu nie ma potrzeby czekania. W celu uzyskania informacji dot. mieszania prosimy odwołać się do Karty Technicznej konkretnego produktu.

W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem Technicznym, aby uzyskać zalecenia dot. konkretnych produktów.

Czy można dodać wody, jeśli produkt zdaje się gęsty lub konieczne jest zwiększenie płynności?

Nie, każdy produkt opracowany został na podstawie właściwych dla siebie parametrów. Informacje dot. wymaganej ilości wody i instrukcje mieszania znaleźć można w Karcie Technicznej konkretnego produktu.

W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem Technicznym, aby uzyskać zalecenia dot. konkretnych produktów.

Czy można mieszać kilka worków jednocześnie?

Tak, nie stanowi to problemu. Zatwierdzone przez Bostik zalecenia dot. mieszania znaleźć można w Karcie Technicznej konkretnego produktu.

Czy można mieszać część zawartości worka?

Nie. Dla uzyskania najlepszych parametrów każdego produktu konieczne jest, aby użyta została prawidłowa ilość wody.

Produkty do Płytek
Jak długo Zaprawy do Klejenia Płytek muszą się utwardzać przed fugowaniem?

Czas jest inny w zależności od typu płytki, gdzie jest użyta, typu podłoża oraz używanej zaprawy. Zalecenia i specyfikacje dla konkretnego produktu znaleźć można w Karcie Technicznej.

Jak dużo wody należy dodać i jak mieszać ilość mniejszą niż pełny worek?

Prosimy odwołać się do instrukcji mieszania na workach i w Karcie Technicznej. Dla obszarów, gdzie użyte będzie mniej niż cały worek, należy odważyć proszek i odmierzyć wodę zgodnie z instrukcjami na worku i Karcie Technicznej.

W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem Technicznym, aby uzyskać zalecenia dot. konkretnych produktów.

Jak wybrać najlepszą Zaprawę do Klejenia Płytek do konkretnego zadania?

Odpowiedni Klej do Płytek wybiera się według typu płytki, miejsca, gdzie będzie ona montowana, oraz typu podłoża. W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem Technicznym, aby uzyskać zalecenia dot. konkretnych produktów.

Czy zaprawa powinna być modyfikowana, czy niemodyfikowana?

Jest to zależne od typu podłoża i płytki. W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem Technicznym, aby uzyskać zalecenia dot. konkretnych produktów.

Czy zaprawa łączyć się będzie z różnymi podłożami?

Informacje dot. zatwierdzonych podłoży znaleźć można w Karcie Technicznej. W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem Technicznym, aby uzyskać zalecenia dot. konkretnych produktów.

Jakiej wielkości pacę należy użyć?

Rozmiar pacy zależny od wielkości płytki i miejsca jej montażu. Właściwe zalecenia znaleźć można w Karcie Technicznej.

Fugi
Jak usunąć smugi?

Prosimy zapoznać się z linią do usuwania smug Bostik. W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem Technicznym, aby uzyskać zalecenia dot. konkretnych produktów.

Czy konieczne jest uszczelnianie łączenia Płytka-Fuga? Czego można użyć?

Każdy uszczelniacz dostępny w lokalnych sklepach z artykułami budowlano-remontowymi będzie działać z Cementowymi Fugami do Płytek.

Do fug uretanowych konieczne jest stosowanie uszczelniaczy na bazie wody. W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem Technicznym, aby uzyskać zalecenia dot. konkretnych produktów.

Dlaczego w Fugach do Płytek występują różnice kolorów?

Różnice kolorów wynikają z ilości wody dodanej w mieszance wstępnej, zbyt duże ilości wody użytej do przetarcia płytek / przetarcia zbyt szybko po fugowaniu, itd.

W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem Technicznym, aby uzyskać zalecenia dot. konkretnych produktów.
 


 

Klejenie podłóg drewnianych
Czy konieczne jest zdjęcie całości starego kleju z podłogi przed rozpoczęciem nakładania nowego?

Tak, podłoże musi być wolne od zanieczyszczeń oraz dobrze przygotowane, aby można było przystąpić do nałożenia kleju.

W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem Technicznym, aby uzyskać zalecenia dot. konkretnych produktów.

Czy są one sprzedawane w mniejszych ilościach?

Tak, Bostik oferuje produkty dostępne w kartuszach oraz wiaderkach galonowych.

Jak dużo kleju potrzebne jest do określonego zadania, pokrycia danej powierzchni?

Jest to zależne od typu podłogi i instalacji; należy zawsze odwoływać się do Karty Technicznej. W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem Technicznym, aby uzyskać zalecenia dot. konkretnych produktów.

Jaka jest różnica pomiędzy wszystkimi klejami do podłóg drewnianych Bostik?

Różnego typu ochrona przed parowaniem cieczy, izolacja akustyczna, łatwość aplikacji pacą, brak lotnych związków organicznych (VOC), łatwe czyszczenie, oraz różnica w składzie chemicznym polimerów.

W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem Technicznym, aby uzyskać zalecenia dot. konkretnych produktów.

Czy możliwa jest instalacja na starym kleju do podłóg?

Nie, posadzka musi być wolna od zanieczyszczeń. W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem Technicznym, aby uzyskać zalecenia dot. konkretnych produktów.

Czy kleje te będą wiązać się z różnymi powłokami na betonie? (bariery paroszczelne, uszczelniacze, środki rozcieńczone rozpuszczlanikiem, itp.)

Lista zatwierdzonych powierzchni znajduje się w Karcie Technicznej. W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem Technicznym, aby uzyskać zalecenia dot. konkretnych produktów.

Jakiej wielkości pacę należy użyć?

Zalecane wielkości pacy znaleźć można w Karcie Technicznej; uzależnione są one od typu drewna oraz zastosowania. W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem Technicznym, aby uzyskać zalecenia dot. konkretnych produktów.

Podłogi Miękkie
Czy można używać klejów do podłóg drewnianych w celu przyklejania wykładzin winylowych?

Nie można, w razie dalszych pytań, prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem Technicznym, aby uzyskać zalecenia dot. konkretnych produktów.

Czy Klej do Wykładzin zapewnia barierę przed wilgocią i parą?

Nie, Bostik oferuje specjalne produkty opracowane pod kątem zabezpieczania przed wilgocią i parą.

W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem Technicznym, aby uzyskać zalecenia dot. konkretnych produktów.

Czy można użyć tego produktu do pokrycia istniejącej wykładziny winylowej?

Tak, według wytycznych stowarzyszeń branżowych możliwe jest łączenie maksymalnie do 2 warstw, o ile utrzymane są one w dobrym stanie: są stabilnie przylegające do podłoża, czyste i wolne od wszelkich nierówności i zanieczyszczeń.

W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem Technicznym, aby uzyskać zalecenia dot. konkretnych produktów.

Czy jest to produkt do montażu na mokro lub, czy konieczny jest czas przerwy między warstwami?

Czas przerwy między warstwami jest wymagany. W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem Technicznym, aby uzyskać zalecenia dot. konkretnych produktów.

Jakie są parametry % wilgotności względnej (RH) dla tego kleju?

Odczyty % Wilgotności Względnej (RH) oparte są o normy ASTM i Europejskie. Wartości te różnią się w zależności od kleju; mieszczą się one w zakresie 85-95% RH (z pewnymi wyjątkami dopuszczamy 99% RH).

W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem Technicznym, aby uzyskać zalecenia dot. konkretnych produktów.

Jakie procedury przygotowania powierzchni są konieczne przed nałożeniem kleju?

Przygotowanie powierzchni przeprowadzić należy zgodnie z wytycznymi ASTM lub aktualnie obowiązujących norm; powierzchnia musi być wolna od pyłu i farby, plam oleju, środków utwardzających lub zmiękczających, uszczelniaczy lub innych klejów.

W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem Technicznym, aby uzyskać zalecenia dot. konkretnych produktów.

Jakiej wielkości pacy należy użyć?

Zalecane wielkości pacy znaleźć można w Karcie Technicznej. W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem Technicznym, aby uzyskać zalecenia dot. konkretnych produktów.

Jaki jest czas pracy dla kleju?

Metoda nakładania „na sucho” jest najbardziej powszechną metodą montażu stosowaną dla klejów wiecznie żywych. Gdy klej jest suchy w dotyku, dostępny czas pracy to czas, który instalator ma na ułożenie podłogi na kleju przed obniżeniem jego parametrów łączenia i przyczepności.

W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem Technicznym, aby uzyskać zalecenia dot. konkretnych produktów.

Biuletyny

Construction & Facade

Więcej o Bostik ACADEMY