Bostik na świecie

Bostik na całym świecie

Grupa produktów hydroizolacyjnych Bostik na bazie cementu, to produkty jedno i dwuskładnikowe o podwyższonych parametrach, do wykonywania powłok w miejscach narażonych na działanie wody w tym również wody pod ciśnieniem hydrostatycznym np. niecek basenowych, jak również do izolacji zbiorników m. in. z wodą pitną.