Marki i kraje

Nieustanny rozwój sieci dystrybucji zapewnia nam globalne pokrycie rynku. Od założenia firmy w 1974 Den Braven specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości produktów chemii budowlanej do zastosowań budowlanych i przemysłowych, zgodnie z misją “Uszczelnianie to nasza specjalność”. Dzięki konsekwentnej strategii firma osiągnęła pozycję lidera rynkowego w wielu krajach świata. Nasze produkty są dostępne pod wieloma markami, spośród których najbardziej znane to Den Braven, Zwaluw, Hercuseal i Tectane. Poza markami własnymi oferujemy cały szereg marek prywatnych.

Na osiągnięty sukces rynkowy składają się wysokie nakłady na badania i rozwój w połączeniu z nowczesną i efektywną produkcją, jak również elastyczność w dopasowywaniu oferty produkcyjnej do potrzeb rynkowych. Jesteśmy globalną organizacją, lecz dzięki skutecznej decentralizacji potrafimy myśleć i działać lokalnie. W przyszłość spoglądamy z optymizmem i stawiamy sobie nowe, ambitne cele. Jednym z kluczowych dla nas wyzwań, które stało się naszą pasją, jest edukacja. Inwestowanie w szkolenia, mające na celu nieustanne podnoszenie stopnia znajomości naszych produktów jest doskonałym tego przykładem. Do tego celu mamy specjalny zespół specjalistów, trenerów, a zarazem praktyków oraz nowoczesne zaplecze, którego wizytówką jest nowo powstały ośrodek szkoleniowy Centrum Doskonałości, zlokalizowany obok naszej siedziby w Holandii. Zadaniem tego zespołu jest szkolenie naszych pracowników handlowych, naszych klientów i odbiorców końcowych, gdyż ich sukcesy są zarazem naszymi sukcesami.

Odkryj nasze artykuły merytoryczne

Pianki montażowe są szeroko stosowane w wielu dziedzinach budownictwa. Najczęściej używa się ich do montażu stolarki okiennej lub drzwiowej, bram, rolet, parapetów, złączy dachowych, przejść instalacyjnych itp. Można wyróżnić szereg rodzajów pianek.

Z punktu widzenia sposobu aplikacji można wyróżnić piany:

 • wężykowe
 • pistoletowe

Pod względem temperatury aplikacji mamy piany:

 • letnie
 • zimowe

Z uwagi na sposób wiązania, mamy piany:

 • jednoskładnikowe
 • dwuskładnikowe

To są najistotniejsze podziały. Niezależnie od rodzaju piany, należy przestrzegać kilku żelaznych reguł dotyczących ich aplikacji, bez których efekt końcowy może być daleki od oczekiwanego.

Znajomość tych reguł nie tylko pomaga osiągnąć optymalne własności izolacyjne, montażowe, wypełniające, które zapewniają piany, ale również jest gwarantem bezpieczeństwa. W załączonym materiale w prosty sposób opisano w kilku krokach zasady aplikacji pian montażowych, wytłumaczono rolę wilgoci w poprawnym utwardzeniu się pian, przedstawiono różnice między pianą jednoskładnikową i dwuskładnikową oraz pianą letnią a zimową.

Niektóre kleje rozpuszczalnikowe wymagają aplikacji tzw. metodą transferową. Jest to metoda, która między innymi dotyczy klejów montażowych neoprenowych. W ofercie Den Braven takim klejem jest Montagefix-N, klej do listew i profili, bardzo dobrze przyczepny do drewna i PCW, materiałów, z których najczęściej wykonuje się listwy progowe, przypodłogowe, blatowe, opaskowe na drzwi itd. Stosowanie kleju zgodnie z tą metodą zapewnia bardzo mocny chwyt początkowy, wysoką trwałość połączenia i zapewnia optymalne warunki schnięcia.

Klej neoprenowy znajduje szerokie zastosowanie do mocowania elementów wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz, w pionie i poziomie, do powierzchni gładkich i porowatych. Nie można go stosować do styropianu, kamienia naturalnego i materiałów podobnego typu, z uwagi na ryzyko uszkodzenia lub odbarwienia.

Więcej na temat aplikacji kleju neoprenowego Montagefix-N w załączeniu.

W przypadku budowy akwariów, kluczowe kwestie do rozstrzygnięcia to klej, dobór grubości szkła i sposób klejenia. Do tego rodzaju konstrukcji rekomendujemy specjalny klej do szkła i akwarium Den Braven Montagefix-AQ

 

Dla trwałego wykonania spoin konstrukcyjnych za pomocą elastycznych kitów uszczelniających niezbędne jest prawidłowe zaprojektowanie kształtu spoiny, dobór właściwego uszczelniacza i prawidłowe nałożenie fugi.

Do klejenia luster stosuje się specjalne kleje montażowe. Charakteryzują się one bardzo dobrą przyczepnością do powłok zabezpieczających lustro, wysoką trwałością, odpornością na wilgoć i nieagresywnością. Do tego celu najczęściej stosuje się specjalne kleje rozpuszczalnikowe.

W ofercie Den Braven najpopularniejszym klejem do mocowania luster jest Montagefix-SBR, klej do luster i płytek. Klej ten służy do przyklejania luster dekoracyjnych, łazienkowych (zgodnych z normą DIN 1238), mozaiki lustrzanej, płytek lustrzanych do: betonu, tynku, ceramiki budowlanej, gipsu, płyt g-k, płytek ceramicznych, gresu, kamienia, szkła, stali, metali, innych luster.

Klej można stosować na podłoża gładkie, porowate, chłonne i niechłonne. Warunek – podłoże musi być nośne, sztywne, nieodkształcalne, gdyż z uwagi na duże naprężenia, klej przyciąga lustro. Żeby klej pozostał nieagresywny w kontakcie z warstwą lustrzaną, należy go stosować ściśle z zaleceniami.

 

Niekiedy po otwarciu kartusza widać zgromadzoną na wierzchu silikonu oleistą, ciekłą substancję. Jest to efektem zjawiska synerezy lub ługowania.

Synereza (z ang. syneresis) to zjawisko kurczenia się żelu i wydzielania się z niego płynu (np. przy ekstrakcji osocza z krwi).

Ługowanie (z ang. leaching) to proces przejścia związku chemicznego z fazy stałej do fazy ciekłej. Przez ługowanie pozyskuje się np. sól kamienną lub chlorek potasu.

Wyjaśnienie

Ługowanie to klasyczny przykład synerezy i wytrącania się cieczy z żelu. Jest to dobrze poznane zjawisko fizyczne.

Sprowadzając to zjawisko do kartuszy zawierających silikon odkryto, że wytrącająca się faza ciekła zawiera wszystkie składowe uszczelniacza silikonowego poza wypełniaczem. Zatem zawiera polimer silikonowy, plastyfikatory, środki sieciujące, katalizator i dodatki.

Co więcej, wytrącona z silikonu faza ciekła w obecności pary wodnej/wilgoci wiąże i utwardza się w sposób identyczny jak zwyczajny silikon zawarty w kartuszu.

Uważa się, że sieć cząsteczek wypełniacza zawartego w silikonie pełni rolę sita, przez które migruje na powierzchnię silikonu wypłukiwana substancja.

Najprawdopodobniej dzieje się tak na skutek zmian ciśnienia w kartuszu, które z kolei jest wypadkową różnic temperatur między dniem a nocą. W istocie, w wyniku zmian temperaturowych w cyklu dobowym w środku kartusza wytwarza się podciśnienie.

Przy bliższym poznaniu tego zjawiska w produktach chemii budowlanej okazuje się, że jest to bardzo częste zjawisko, choć zachodzące z różną siłą. Ponadto potwierdzono, że nad wytrąconą substancją znajduje się wewnątrz opakowania także niewielka ilość powietrza. To właśnie dekompresję tej niewielkiej ilości zgromadzonego u góry kartusza powietrza uznaje się za przyczynę „wyciągania” wypłukiwanej substancji ze struktury silikonu.

Zaobserwowano, że zjawisko ługowania zachodzi częściej i silniej w silikonach rozcieńczanych olejami, niemniej pojawia się także w 100% silikonach, które nie zawierają niesilikonowych wypełniaczy.

Rekomendacja dla klientów

Ługowanie jest rzeczą naturalną i nierozerwalnie związaną z silikonami oferowanymi w kartuszach. Nie można łatwo przewidzieć czy i kiedy dany kartusz podlega temu zjawisku. Wytrąconą ciekłą substancję można zawsze usunąć po otwarciu kartusza. Nie ma to żadnego wpływu na jakość i charakterystykę silikonu. Po odlaniu wytrąconej cieczy użytkownik może bez żadnego ryzyka użyć pozostały silikon. Produkt jest pełnowartościowy!

Słowo na koniec

Ługowanie, czyli leaching, zostało powszechnie zaakceptowane przez klientów. Należy informować i szkolić klientów o tym zjawisku, by spokojnie i co najważniejsze natychmiast mogli odpowiednio reagować na zarzuty użytkowników końcowych o wytrącaniu się cieczy w kartuszach z silikonami.

Oprócz wysokiej odporności termicznej, uszczelniacze silikonowe posiadają także wysoką odporność chemiczną na powszechnie stosowane substancje czy preparaty chemiczne, występujące w motoryzacji, przemyśle, budownictwie czy gospodarstwie domowym.

Po utwardzeniu silikony są generalnie chemicznie obojętne. Tylko bardzo niewielka grupa powszechnie stosowanych chemikaliów wchodzi w reakcję z nimi. Są to wysoko stężony kwas siarkowy, kwas fluorowodorowy i sprężona para (w warunkach długotrwałej ekspozycji).

Podobnie jak inne elastomery, kauczuki silikonowe mają tendencję do fizycznej absorpcji tych materiałów. Taka absorpcja może spowodować pęcznienie lub zmiękczenie. W niektórych okolicznościach, pod wpływem kontaktu z danym związkiem chemicznym, wzrost objętościowy uszczelniacza jest pożądany (np. uszczelka silikonowa pod wpływem wycieku substancji chemicznej zaczyna pęcznieć, co zapewnia wyższą szczelność złącza). Zmiana, jakiej ulega uszczelniacz pod wpływem kontaktu z rozpuszczalnikiem jest zwykle natury fizycznej. Po kompletnym odparowaniu rozpuszczalnika, ustaniu kontaktu z danym związkiem chemicznym, uszczelniacz powraca do oryginalnego kształtu i odzyskuje pierwotne właściwości.

Ponadto odporność chemiczna kauczuków silikonowych jest silnie zależna od stężenia oddziaływującego czynnika, temperatury, czasu i częstotliwości ekspozycji.

Warunkiem uzyskania czystej i lśniącej fugi sanitarnej, wolnej od odbarwień, grzybów oraz pleśni jest zastosowanie wysokiej jakości silikonu sanitarnego z dodatkiem środka grzybobójczego. Wymagają tego wszystkie elastyczne fugi silikonowe w pomieszczeniach sanitarnych, czyli w łazienkach, toaletach, kuchniach, prysznicach, pralniach i tym podobnych pomieszczeniach mokrych.

Na obecność pleśni (grzybów) wpływa wiele czynników, które tworzą sprzyjające warunki dla jej rozwoju. Najlepiej pleśń rozwija się w środowisku o podwyższonym zawilgoceniu i umiarkowanych temperaturach. Stała, podwyższona wilgotność sprawia, że do fug silikonowych łatwo przylegają mikrocząsteczki organiczne (kurz, tłuszcz, brud, resztki mydła itp.), tworząc dogodne warunki do rozwoju pleśni. Osadzające się na takim podłożu zarodniki pleśni szybko wytwarzają grzybnię, która systematycznie wrasta w podłoże, a obumieranie starych komórek i powstawanie nowych zwiększa obecność substancji organicznych, stanowiących materię dla rozwoju innych organizmów. W miarę wzrostu kolonii pleśni, rośnie dodatkowo stopień absorbowanej przez nią wilgoci bytowej z pomieszczenia, która zawarta jest w powietrzu.

Pojawienie się pleśni może również wynikać z przyczyn prozaicznych, jak zła wentylacja w pomieszczeniu, zwłaszcza w takim, gdzie dochodzi do wysokiej emisji pary wodnej i jej późniejszego skraplania się. Temperatura w pomieszczeniu także wpływa na rozwój pleśni. Zbyt niska temperatura ogranicza ruchy konwekcyjne powietrza, a więc proces osuszania „mokrych” fug zostaje spowolniony.

W tym kontekście niezmiernie ważne jest właściwe wyprofilowanie fug silikonowych, w sposób ułatwiający swobodne ściekanie wody. Fuga silikonowa musi być bez zastoin wody. Inaczej dojdzie do wypłukania środka grzybobójczego, zawartego w silikonie. Pożądanym jest także wycieranie fug do sucha po intensywnym użytkowaniu (np. gorąca kąpiel).

Niemniej ważny jest regularny przegląd i pielęgnacja fug silikonowych. Jeśli podczas przeglądu zauważono zalążek pleśni, należy ją wyciąć bądź usunąć za pomocą środka Den Braven Sili-Kill – Rozpuszczalnik do silikonu i pleśni. Pielęgnacja fug silikonowych polega na ich przetarciu (odkażeniu) za pomocą środka na bazie alkoholu i wytarciu do sucha. Nie należy stosować środków na bazie chloru, np. wybielaczy, gdyż mają one negatywny wpływ na zawarty w silikonie sanitarnym środek grzybobójczy.

Masy uszczelniające stosowane w budownictwie czy przemyśle są użytkowane w bardzo różnych warunkach, często w kontakcie ze zróżnicowanymi podłożami. Zdarza się, że w trakcie użytkowania ulegają odbarwieniom, które zachodzą w różnym okresie, z różnym nasileniem. Najwyższą stabilność i trwałość koloru osiągają kity silikonowe octanowe oraz kity akrylowe. Silikony neutralne oraz uszczelniacze hybrydowe, np. na bazie MS Polimeru, są znacznie bardziej podatne na żółknięcie (zwłaszcza jasne kolory) lub odbarwienia podobnego typu. Najczęściej zjawisko to zachodzi pod wpływem kontaktu z różnego rodzaju cieczami, gazami itp.

Praktyka wskazuje, że najczęściej do przebarwień dochodzi pod wpływem następujących czynników:

 • migracja cząstek z podłoża macierzystego, w kontakcie z którym pozostaje masa uszczelniająca
 • kontakt z cieczami
 • kontakt z oparami substancji chemicznych
 • dym papierosowy
 • brak dostępu promieniowania UV

Odbarwienia spowodowane przez podłoże

Dotyczy to podłoży, których składniki mają zdolność migracji do pozostającej w kontakcie z podłożem masy uszczelniającej i po przedostaniu się na powierzchnię masy uszczelniającej wywołują odbarwienie. Znane z takiego zachowania są podłoża bitumiczne, neopren, EPDM, wyroby lakierowe bądź inne zawierające woski (włączając w to kleje stosowane w taśmach pakowych, służących do zabezpieczania towarów w transporcie). Powinno się unikać bezpośredniego kontaktu fizycznego masy uszczelniającej z tymi podłożami poprzez zastosowanie profili czy sznurów dylatacyjnych lub taśm piankowych PE. Przykładem odbarwienia spowodowanego przez ww. czynniki może być sytuacja, w której krawędzie uszczelnianej masą szczeliny zabezpiecza się taśmą samoprzylepną, np. podczas malowania czy remontu. Składniki kleju znajdujące się na spodzie taśmy i będące w kontakcie z podłożem mogą migrować do masy uszczelniającej i doprowadzić do żółknięcia, nawet po usunięciu taśmy.

Żółknięcie spowodowane kontaktem z różnymi cieczami

Różne substancje i preparaty chemiczne mogą być przyczyną przebarwień, zwłaszcza gdy zawierają składniki alkaliczne lub kwaśne, np. płyny czyszczące lub woda mydlana użyta w celu wygładzenia i wyprofilowania fugi. W tym celu zaleca się stosowanie specjalnie przeznaczonych do tego celu środków, np. płyn do wygładzania fug na mokro Den Braven Finisher (po właściwym rozcieńczeniu) lub neutralny chemicznie 1% roztwór wody z mydłem.

Opary substancji chemicznych

Opary pochodzące z substancji i preparatów chemicznych alkalicznych bądź kwaśnych, np. z detergentów, mogą także stać się przyczyną przebarwień mas uszczelniających. W wypadku użycia silikonu octanowego w bliskim sąsiedztwie świeżo nałożonego silikonu neutralnego, może dojść do przebarwienia silikonu neutralnego. Innym znanym przypadkiem przebarwień (żółknięcia) jest kontakt z wyrobami epoksydowymi lub ich oparami, np. wylewki epoksydowe, wyroby lakierowe epoksydowe. W czasie schnięcia mas uszczelniających należy unikać ekspozycji na wysokie stężenia chloru, unikać kontaktu z oparami alkoholi, środków na bazie rozpuszczalników.

Naturalnym czynnikiem powodującym żółknięcie wbudowanych mas uszczelniających jest dym papierosowy.

Ponadto niektóre rodzaje silikonów (głównie neutralne), masy poliuretanowe czy hybrydowe mogą ulegać stopniowemu odbarwieniu na skutek nadmiernej ekspozycji na UV.

Top