Markalar ve ülkeler

Tesislerimizdeki katı ve sıvı atıkları ekolojik dengeye zarar vermeden, ilgili mevzuatlar uyarınca yönetmek,

Üretim alanları ve ofislerden çıkan atıkların öncelikle miktarlarının belirlenmesini ve ileriki yıllarda planlı bir şekilde azaltılmasını sağlamak,

Kirletme etkisini sıfıra indirecek her türlü tedbiri almak, kontrol etmek ve düzenleyici faaliyetleri teşvik etmek,

Tesislerimizde, çevreye en az zarar veren enerjiyi, en verimli şekilde kullanmak,

Enerji tasarruf sistemleri konusunda piyasada etkin rol oynamak, yeni teknolojiler geliştirerek çevreye ve doğal yaşama katkı sağlamak,

Kazaları analiz edip kök nedenlerini belirleyerek ve prosedürlerin sürekli geliştirilmesini sağlayarak, operasyonel gelişimin devamlılığı ile “Sıfır Çevre Kirliliği” hedefine ulaşmak.

Top