Marki i kraje

Wilgoć ma degradujący wpływ na wszelkie materiały budowalne, powodując ich erozję, rdzewienie, rozmiękanie. Co w dalszym czasie wpływa na bezpieczeństwo i użytkowanie takich materiałów podczas budowania domu czy innych struktur użytkowych. Jak uniknąć przenikania wilgoci kapilarnej czy wody? 

Niezależnie od tego, czy bierzemy pod uwagę duży projekt budowlany czy niewielki budynek lub mieszkanie, wykonanie hydroizolacji to jeden z najważniejszych etapów prac budowlanych, zabezpieczających budynek przed zawilgoceniem oraz pojawieniem się wykwitów czy pleśni.

Nieprawidłowe wykonanie, bądź zastosowanie nieodpowiedniej izolacji narażają budynek na niszczycielskie przenikanie wody i działanie wilgoci. Dlatego w tym celu opracowywane są wodoodporne rozwiązania, zapobiegające przemieszczaniu lub zwiększaniu wilgotności oraz wydłużające okres trwałości konstrukcji budowlanej.

Jednym z nich jest izolacja hybrydowa, będąca doskonałym sposobem na szybkie i trwałe uszczelnianie przecieków wody i nieszczelności w betonie, murze lub konstrukcjach z kamienia naturalnego. Sprawdza się we wszystkich zakresach hydroizolacji budowlanych - zarówno jako hydroizolacja dachów, jak i izolacja ścian piwnicy. Jest też idealna jako izolacja przeciwwilgociowa dachu płaskiego oraz blokada parowania pod jastrychami na balkonach i tarasach. 
Izolacja hybrydowa stosowana jest także do uszczelniania przecieków w podziemnych garażach, tunelach, zaporach wodnych, kanalizacji, oczyszczalniach ścieków, rurach betonowych, szybach wind, deszczowych zbiornikach retencyjnych, murach portowych, przepustach rurowych, murach zaporowych, zbiornikach na wodę deszczową, sztolniach, śluzach, przejściach/przejazdach podziemnych, wykopach, przepompowniach wody oraz w pozostałych miejscach, w których nie ma możliwości uszczelnienia od strony zewnętrznej. 

Aqua Blocker i Aqua Blocker Liquid to hybrydowa, jednokomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, niezawierającą wody i bitumów masa uszczelniająca do zastosowań zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Posiada wyjątkowo niską emisyjność substancji lotnych (EC1 R), a po wyschnięciu staje się nieprzepuszczalna dla agresywnych wód gruntowym oraz wypełniająca rysy do 5 mm.

Aqua Blocker przeznaczony jest do trwałej ochrony konstrukcji stykających się z ziemią takich jak piwnice, fundamenty, płyty fundamentowe i podłogowe lub przepusty rur. Z kolei Aqua Blocker Liquid doskonale sprawdza się także do uszczelniania powierzchni poziomych, narażonych na opady atmosferyczne - także pod ciśnieniem hydrostatycznym wg DIN 18195.

Produkt można stosować do napraw uszczelniających w przypadku połączeń kominowych, świetlików, krawędzi i narożników na dachach płaskich, rynien oraz połączeń dachowych. Swoje zastosowanie znajdzie również do systemowej izolacji przy ciepłym montażu okien – umożliwiając pozyskanie skutecznej bariery przeciwwilgociowej, jednocześnie nie wpływając na jakość powietrza  w pomieszczeniu. Aqua Blocker Liquid świetnie sprawdzi się także jako hydroizolacja łazienki, zastępując folię w płynie.

Nakładanie hydroizolacji - jak prawidłowo wykonać?

Pierwszym krokiem jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Musi być ono mocne, stabilne, wolne od gniazd żwirowych, pęcherzy, pęknięć oraz nierówności. Nie może zawierać żadnych pozostałości tłuszczu, olejów, smaru, pyłów, spękań oraz innych elementów antyadhezyjnych. Ubytki w ścianach musimy uzupełnić i wyrównać, a krawędzie i przepusty zaokrąglić - szerokość obróbki co najmniej 4 cm). Powierzchnie o nieregularnych kształtach, z licznymi wypukłościami i wgłębieniami, a także z pęknięciami i ubytkami oraz przepusty należy uzupełnić przy pomocy zaprawy Sperrmörtel, co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem prac uszczelniających. W przypadku parcia wody od strony negatywnej, należy wykonać dwuwarstwowe uszczelnienie od krawędzi betonowej podłogi na wysokość około 30 cm na otaczających ścianach za pomocą wodoszczelnej zaprawy hydroizolacyjnej Flex Schlämme K11 Grau. Aqua Blocker i Aqua Blocker Liquid może być stosowany na lekko wilgotnych powierzchniach bez gruntowania. Przy uszczelnianiu powierzchni dachów, należy sprawdzić przyczepność na membranach PIB/EPDM. Luźno leżące stare pokrycia należy całkowicie usunąć.

Po przygotowaniu podłoża,  produkt nakładamy przy pomocy wałka z krótkim włosem na całej powierzchni - równomiernie w dwóch prostopadłych do siebie warstwach. Na krawędziach i w narożnikach użyjmy za to pędzla. Przed nałożeniem drugiej warstwy, musimy odczekać do wyschnięcia pierwszej. W zależności od obciążenia powłoki, należy dozbroić pierwszą warstwę włókniną poliestrową. Przed nałożeniem kolejnych warstw, pierwsza powłoka powinna być całkowicie utwardzona - po 24 godzinach, przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej 50%. Pełne obciążenie uszczelnienia jest natychmiastowe (wg DIN 18195). Przy zastosowaniu płyt ochronnych, drenażowych lub izolacyjnych, należy unikać naprężeń liniowych i punktowych.

W przypadku hydroizolacji dachu, po zagruntowaniu powierzchni uszczelniacz należy nałożyć w przeciągu 36 godzin. Po pierwszej warstwie i jej wyschnięciu, można nakładać kolejną. Należy zachować minimalną grubość powłoki wynoszącą 2 mm. Przy powierzchniach powyżej 25 m2 należy zastosować siatkę z włókna szklanego, która musi zostać ułożona na całej powierzchni (również na połączeniach). Należy przestrzegać minimalnej grubości warstwy wynoszącej 2,5 mm (z siatką). 

Zobacz też

Powrót do wszystkich artykułów
  • Budownictwo ogólne

Jak przygotować sufit i ściany do malowania

4 sie 2022
  • Budownictwo ogólne

Jaki klej wybrać do montażu parkietu?

22 sie 2019
  • Budownictwo ogólne

Jak uniknąć spękań i przebarwień farby na akrylach?

2 lis 2022
Top