Dünya Çapında Bostik

Ana Markalar

  • Product

PU FOAM

Ambalaj

Bostik PU Foam, nemle genleşen ve kürleşen tek komponentli bir aerosol poliüretan köpüktür.

Sakla
  • Türkiye

Sonuç

GUNFOAM.jpg
GUNFOAM.jpg
GUN FOAM
  • Product

Bostik GunFoam, özel uygulama tabancası ile kullanılabilen ve havadaki nemle genişleyip kürleşen, genel amaçlı bir aerosol poliüretan köpüktür. ...

INSUFOAM.jpg
INSUFOAM.jpg
INSU FOAM
  • Product

Bostik InsuFoam, özel uygulama tabancası ile kullanılabilen ve havadaki nemle genişleyip kürleşen, başta ısı yalıtım plakalarının, dekoratif ...

CEKOMASTIK-760.jpg
CEKOMASTIK-760.jpg
ÇEKOMASTİK 760
  • Product

Çekomastik 760, havadaki nemle genleşen ve kürleşen tek komponentli bir aerosol poliüretan köpüktür. Her bir aerosol kutunun yanında verilen pipet ...

Top