Dünya Çapında Bostik

Ana Markalar

Yangından Koruma uygulama alanı

Bostik’in Pasif Yangından Koruma uygulama alanı için olan ürün portföyü, düz derzler için EN 1366-4 ve servis delikleri için EN 1366-3 uyarınca tamamen belgelendirilmiş ürünleri içermektedir. Pasif yangından koruma, binalarda yapısal yangından korumanın ve yangın güvenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Pasif yangından koruma, yangına dayanıklı duvarlar, zeminler ve kapılar sayesinde yangınları frenlemeye veya bunların yayılmasını yavaşlatmaya ve ayrıca yük taşıyan kolonlar ve kirişler gibi kritik yapıları bir yangın sırasında erken şekilde çökmekten korumaya çalışır. Bir veya daha çok oda veya kat içerebilecek olan küçük yangın bölmeleri bulunması yangının kaynaklandığı odadan diğer bina mekanlarına yayılmasını önler veya yavaşlatır. Bu durum bina hasarını sınırlandırır ve binada bulunanlara binayı boşaltmak veya bir güvenlik bölgesine ulaşmak için zaman kazandırır.

Pasif yangından koruma sistemlerinin amacı yangının belirlenmiş bir yangın bölmesi içinde frenlenmesini sağlamak ve ayrıca yangına açık kalan yapının yük taşıma kapasitesinin kritik bir düzeye ulaşmamasını sağlamaktır. Bunu başarmak için ürünleri belirli bir ürün gamı olarak sistem çerçevesinde kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.

Bir binanın inşaatında kullanılan pasif yangından koruma ürünlerinin temel işlevi alevlerin, ısının ve dumanın yayılmasını azaltmak ve böylece yangın güvenliğini sağlamaktır:

  • Pasif yangından koruma yaşamları korur
  • Pasif yangından koruma maddi hasarı azaltır
  • Pasif yangından koruma iş kaybını en aza indirir
  • Pasif yangından koruma binanın yapısını korur 

Destek ve Açıklama 
Daha fazla bilgi için, belgelendirmelerin türlerini ve tüm farklı uygulamaları açıkladığımız Pasif Yangından Koruma broşürünü geliştirdik. Teknik temsilcilerimiz teknik sorular ve ürün tavsiyeleri için her zaman hizmetinizdedir.

Yangın Mühendislerinin güveneceği en yüksek kalitede ürünler sağlamak için, Yangın mühendisleri ürün gamımızı titizlikle test edip desteklediler.

Daha Fazla Bi̇lgi̇

Top